Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Testēšanas un eksperimentālās iekārtas saskaņā ar programmu “Digitālā Eiropa”

Lai sasniegtu Eiropas mākslīgā intelekta (MI) stratēģijas mērķi optimizēt mākslīgā intelekta izstrādi un ieviešanu, Eiropas Komisija programmā “Digitālā Eiropa” ieviesa MI testēšanas un eksperimentālās iekārtas (TEF).

    Ražošana, veselības aprūpe, agropārtika, viedās pilsētas un kopienas

Šie TEF būs specializētas liela mēroga atsauces vietnes, kas būs pieejamas visiem tehnoloģiju nodrošinātājiem visā Eiropā, lai testētu un eksperimentētu modernus uz MI balstītus mīksto un aparatūras risinājumus un produktus, tostarp robotus, reālās pasaules vidē un mērogā. Šie centieni ir svarīgs solis, lai tehnoloģiju ieviestu tirgū un uzlabotu MI plašāku ieviešanu Eiropā. 

TEF būs arī svarīga daļa no mākslīgā intelekta izcilības ekosistēmas izveides un uzticēšanās Eiropai, kā izklāstīts 2020. gada februāra Baltajā grāmatā par mākslīgo intelektu. No vienas puses, TEF sniegs reģioniem papildu stimulu piesaistīt finansējumu, lai modernizētu savas iekārtas, kā arī piesaistītu inovatīvus dalībniekus sadarbībai ar saviem čempioniem. No otras puses, TEF veicinās uzticamāku mākslīgo intelektu Eiropā. 

Lai optimizētu ieguldījumus, Komisija paredz līdzfinansēt (izmantojot programmu “Digitālā Eiropa”) ar dalībvalstīm ierobežotu skaitu specializētu liela mēroga atsauces objektu, lai apmierinātu Eiropas tehnoloģiju nodrošinātāju vajadzības. TEF koncentrēsies uz četrām nozarēm — ražošanu, veselības aprūpi, lauksaimniecības pārtiku un viedām pilsētām un kopienām —, kā arī uz mākslīgo intelektu kā tehnoloģiju.

Šīs plaša mēroga testēšanas un eksperimentēšanas iekārtas piedāvās fizisku un virtuālu iekārtu kombināciju, kurās tehnoloģiju nodrošinātāji var saņemt atbalstu, lai pārbaudītu savas jaunākās uz mākslīgo intelektu balstītās mīkstās/aparatūras tehnoloģijas reālos apstākļos. Tas ietvers atbalstu jaunāko MI tehnoloģiju pilnīgai integrācijai, testēšanai un eksperimentēšanai, lai atrisinātu problēmas/uzlabotu risinājumus attiecīgajā lietojumprogrammu nozarē, tostarp validēšanu un demonstrēšanu. 

TEF var atbalstīt arī regulatīvās smilškastes, izveidojot dialogu ar kompetentajām valsts iestādēm par uzraudzītiem testiem un eksperimentiem reālos vai tuvos apstākļos.

Mēs sniedzam bieži uzdotos jautājumus par nozaru testēšanas un eksperimentālajām iekārtām (TEF) saskaņā ar Digitālās Eiropas programmu (DEP), kas palīdz izskaidrot jēdzienu un procesu plašākai sabiedrībai. Jautājumu pamatā ir mijiedarbība ar ieinteresētajām personām. Tas tiks atjaunināts pēc vajadzības.

Prezentācija 2021. gada 2. jūnija pasākumā “Digitālās desmitgades vadība”

Presentation at the "Leading the Digital Decade" event of 2 June 2021 - TEFs start at 1h08

fix-empty

 

Jaunākās ziņas

EVENT REPORT |
Workshops on reference testing and experimentation facilities for Artificial Intelligence in the Digital Europe Programme

In January 2020, the European Commission organised a series of workshops to further refine the concept of reference testing and experimentation facilities for artificial intelligence (TEFs) with the help of the invited experts and national delegations. In the upcoming Digital Europe Programme 2021-2022, the European Commission will launch calls to create these TEFs.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Mākslīgais intelekts programmā DIGITAL Europe

Programma “DIGITAL Europe” atvērs iespēju uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm izmantot mākslīgo intelektu.

Citas preces