Skip to main content
Eiropas digitālās nākotnes veidošana

WiFi4EU: bezvadu interneta uzstādīšanas uzņēmumiem

WiFi4EU ir iniciatīva, ar kuras palīdzību visā Eiropā tiks izveidoti tūkstošiem bezmaksas piekļuves punktu bezvadu internetam sabiedriskās vietās. Jūs esat bezvadu interneta uzstādīšanas uzņēmums un vēlaties uzzināt vairāk par iniciatīvu WiFi4EU un tās tehniskajām specifikācijām. Turpiniet lasīt!

    " "

Kas ir WiFi4EU, un kā tā darbojas?

WiFi4EU ir Eiropas Savienības iniciatīva, kas piešķir vaučerus 15 000 eiro vērtībā, lai tūkstošiem pašvaldību visā Eiropā segtu bezvadu interneta piekļuves punktu iekārtu un uzstādīšanas izmaksas. Saņēmēji izraugās sabiedriskās dzīves centrus, kuros ierīkot WiFi4EU piekļuves punktus (tīklājus). Piekļuves punkti tiks uzstādīti telpās vai brīvā dabā esošās sabiedriskās vietās (domes ēkā, veselības centrā, visiem brīvi pieejamā laukumā, gājēju ielās u. tm.), kur netiek nodrošināta līdzīga bezmaksas piekļuve bezvadu internetam.

Tā ir vienkāršota finansēšanas sistēma, kas pirmo reizi nodrošina vaučerus, kurus pašvaldība nodod bezvadu interneta uzstādīšanas uzņēmumiem, kas ierīkos piekļuves punktus.

Pašvaldības, kuras saņēmušas vaučeru, var īstenot savus vietējos bezvadu interneta izveidošanas projektus un attiecīgo iepirkumu veikt atbilstīgi spēkā esošajiem iepirkuma noteikumiem. Tās var izmantot reģistrētu bezvadu interneta uzstādīšanas uzņēmumu (kas darbojas to ģeogrāfiskajā apgabalā) sarakstu.

Reģistrēšanās portālā

Kad pašvaldībai ir piešķirts vaučers, tai ir 18 mēneši laika nodrošināt WiFi4EU piekļuves punkta uzstādīšanu. Pašvaldība sāks publiskā iepirkuma procedūru, lai atlasītu bezvadu interneta uzstādīšanas uzņēmumu. Jums kā bezvadu interneta uzstādīšanas uzņēmumam ir jāreģistrējas tiešsaistes portālā, lai no Eiropas Komisijas saņemtu atalgojumu vaučera vērtībā.

Kā reģistrēties kā bezvadu interneta uzstādīšanas uzņēmumam

Visi bezvadu interneta uzstādīšanas uzņēmumi var reģistrēties īpašā WiFi4EU portāla sadaļā. Jums būs jāsniedz šāda informācija:

  • ziņas par uzņēmumu;
  • informācija par ģeogrāfisko apgabalu (valsti vai teritorijām jūsu valstī), kurā jūsu uzņēmums darbojas;
  • ziņas par kontaktpersonu.

Dodieties uz WiFi4EU portālu

Lai saņemtu vaučera summu, bezvadu tīkla uzstādīšanas uzņēmumiem ir jāreģistrējas WiFi4EU portālā.

Tehniskās specifikācijas

WiFi4EU tīkliem izvirzītās tehniskās prasības ir izklāstītas atbildē uz 27. bieži uzdoto jautājumu un vēl sīkāk izskaidrotas uzaicinājuma noteikumos un dotācijas nolīguma paraugā. Šajās prasībās ir norādīts minimālais telpās un brīvā dabā esošo piekļuves punktu skaits, kā arī tas, kādam ir jābūt abu šo veidu piekļuves punktu tehniskajām iespējām. Pilnīgas tehniskās specifikācijas atrodamas uzaicinājuma noteikumu 6.2.2 punktā.

Izmaksas kārtība

Vaučera summu (15 000 eiro) Eiropas Komisija ne vēlāk kā 60 dienu laikā izmaksās tieši uzstādīšanas uzņēmumiem. Šis maksājums tiks veikts kā bankas pārskaitījums, bet iepriekš Eiropas Komisija pārliecināsies, ka  WiFi4EU piekļuves punkts darbojas. Tikai tīmekļa portālā uzstādīšanas uzņēmums un attiecīgā pašvaldība var paziņot, ka bezvadu interneta tīkls ir izveidots un darbojas. Kad Komisija būs pārbaudījusi šo informāciju, tā izmaksās vaučera summu tieši uzstādīšanas uzņēmumam. Pašvaldība segs iespējamo starpību starp vaučera vērtību un bezvadu interneta uzstādīšanas uzņēmumam maksājamo summu.

Sazināties ar mums

 

Jaunumi

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

WiFi4EU | Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem

Iniciatīvas WiFi4EU mērķis ir visā Eiropā stimulēt bezvadu interneta pieejamību publiskās vietās, piemēram, parkos, laukumos, sabiedriskās ēkās, bibliotēkās, veselības aprūpes centros un muzejos.

Skatīt arī

WiFi4EU: iedzīvotājiem

Pateicoties WiFi4EU, Eiropas Savienības pašvaldību iedzīvotāji un viesi drīz varēs sabiedriskās vietās izmantot bezmaksas pieslēgumu bezvadu internetam. Jūsu pašvaldība var pieteikties uz vaučeru, kas sedz bezvadu interneta uzstādīšanas izmaksas (tās uzņemas Eiropas Komisija).

Wifi4EU: Pašvaldībām

Jums kā Eiropas Savienībā esošai pašvaldībai ir tiesības pieteikties uz iniciatīvas WiFi4EU vaučeru. Šie vaučeri, no kuriem katrs ir 15 000 eiro vērts, jūsu pašvaldībai noderēs par velti pieejama bezmaksas interneta piekļuves punkta izveidošanai sabiedriskā vietā.