Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikācija

BCO tīkla 2023. gada konference

Eiropas Platjoslas kompetences biroju (BCO) tīkla ikgadējā konference sniedz unikālu iespēju padziļinātām diskusijām un tīklu veidošanai.

2023 BCO Network Annual Conference

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Konference, kas paredzēta tikai valstu un reģionālajiem platjoslas kompetences birojiem (BCO), tiecas veicināt jēgpilnu apmaiņu un labas prakses apmaiņu starp BCO un apsvērt problēmas, cerības, vajadzību pēc atbalsta un šķēršļus platjoslas izvēršanai.

Kopā ar augsta līmeņa pārstāvjiem no Eiropas Komisijas un ekspertiem mēs pievērsīsimies lauku savienojamībai, izpētīsim finansējuma iespējas digitālās desmitgades savienojamības nepietiekamībai un sniegsim jaunāko informāciju par Gigabitu infrastruktūras aktu. Lai noslēgtu konferenci, mēs iesaistīsimies detalizētās diskusijās par kritiskās infrastruktūras aizsardzību zemūdens kabeļiem. 

PLKST. 9.00–9.30

Reģistrācija un uzņemšana Foyer

PLKST. 9.30–9.35

Atklāšana un sagaidīšana

Carlota Reyners Fontana, Tirgu un II lietu direktore: Informācijas tehnoloģijas, komunikācijas un plašsaziņas līdzekļu ĢD

9:35–9:50

Jaunākā informācija par lauku savienojamību
Mario Milouchev, AGRI ĢD D direktorāta KLP stratēģisko plānu II direktors

9:50–10:30

Paneļdiskusija: Lauku savienojamības problēmas: Ko lauku ieinteresētās personas dara, lai veicinātu lauku savienojamību? Kā BCO var atbalstīt šīs vietējās iniciatīvas

 • David Lamb, ES KLP tīkla grupas vadītājs

 • Antonio Grasso, Eiropas DIGITAL MVU alianses publisko lietu direktors

 • Pascale Van Doren, Lauku pakta atbalsta biroja grupas vadītājs

 • Pehr Granfalk, Solnas pašvaldības padomes loceklis Zviedrijā un ziņotājs pašreizējam RK atzinumam par digitālo noturību

  Moderācija Jan Droege, BCO atbalsta instruments

10:30–11.15

Digitālās desmitgades savienojamības nepietiekamības finansēšana (ANM, EISI Digitalizācija un citi instrumenti)

 • Franco Accordino, CNECT.B5 ĢD nodaļas vadītājs
 • Ismini Papakirillou, Eiropas Investīciju fonds (EIF)
 • Felicia Stanescu, SG.RECOVER.C2 nodaļas vadītāja

11:15–11.30

Jaunākā informācija par GIA — CNECT ĢD B1 nodaļas vadītāja vietnieks
(vēl jāapstiprina)

PLKST. 11.30–12.30

Kritiskās infrastruktūras aizsardzība zemūdens kabeļiem

 • Giorgios Tselentis, CNECT B5 ĢD
 • Fergal Mulligan & Patrick Neary, BCO Ireland
 • Vincent Lemaire, ASN īpašo projektu priekšsēdētāja vietnieks un Europacable priekšsēdētājs
 • Zemūdens datu kabeļu komanda
 • Elizabeth Sandstroύm Greenfield, BCO Zviedrija

Vada CNECT ĢD Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju nodaļas vadītājs Peter Stuckmann