Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikācija

5G-PPP tīmekļseminārs: Eiropa paātrina virzību uz 6G

Tīmekļseminārs ļaus pirmo reizi novērtēt dažādos nozares viedokļus par 6G redzējumu Eiropai un sīki izklāstīs tehnoloģijas, kas potenciāli ir šā redzējuma pamatā. Tos iepazīstinās ar deviņiem jaunajiem viedās savienojamības projektiem, kas nav tikai 5G projekti no 5G publiskā un privātā sektora partnerības (5G-PPP). Šie projekti galvenokārt tika sākti 2021. gada janvārī, un tie pievēršas galvenajiem sasniegumiem, kas pārsniedz 5G virzību uz 6G.

Vieda savienojamība ārpus 5G projektiem

Šis 5G-PPP tīmekļseminārs tiks sadalīts divās daļās, kur visi projekti iepazīstinās ar savu redzējumu par 6G pirmajā daļā kā motivāciju saviem projektiem un tehniskajām problēmām, ar kurām tie risina, lai otrajā daļā pārietu uz 6G.