Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikācija

Eiropas mikroshēmu akta informatīvā sesija

Mikroshēmu akts, kas tagad tiek pieņemts, sola veikt būtiskas izmaiņas Eiropas pusvadītāju ekosistēmā. Šis atklātais pasākums sniedza ieinteresētajām personām pārskatu par priekšlikuma pašreizējo stāvokli un iespēju uzdot jautājumus.

Mikročipu testēšanas struktūras uz silīcija plāksnītes fiziskās atteices analīzes laboratorijā

Pēc ievadinformācijas sesijas tiešsaistē 2022. gada 29. martā Eiropas Komisija organizēja padziļinātu, interaktīvāku un klātienes pasākumu par Eiropas Mikroshēmu aktu, lai turpinātu svarīgu publisko dialogu par šo paketi.

Informatīvā sesija notika 2022. gada 16. jūnijāplkst. 10.00–13.00 Briselē Avenue de Beaulieu 25, 1160 Briselē. Tas sniedza ieinteresētajām personām informāciju par jaunāko situāciju un deva tām iespēju uzdot jautājumus par visiem jautājumiem. Darba kārtība ir izklāstīta turpmāk tekstā.

 

Darba kārtība

10:00 Uzņemšana (Thomas Skordas)

10:10 Mikroshēmu akts — pašreizējais stāvoklis (Kilian Gross)

10.20. pīlārs. Piegādes drošība (Kilian Gross, Andreas Bergmann, Marco Ceccarelli)

Pīlārs — Uzraudzība un reaģēšana krīzes situācijās (Laura JUGEL, Evangelos Meles)

11:40 Kafijas pārtraukums

Pīlārs — iniciatīva “Mikroshēmas Eiropai” (Francisco Ibañez, Arian Zwegers)

12:40 Vispārīgi jautājumi un atbildes

12:50 Secinājumi (Colette Maloney)

 

Par Mikroshēmu aktu

Strauji augošajā pusvadītāju tirgū ES ir vērienīgais mērķis līdz 2030. gadam divkāršot savu tirgus daļu līdz 20 %. Mikroshēmu akta pakete, kas pieņemta 8. februārī, ir visaptverošs pasākumu kopums, kura mērķis ir nodrošināt ES piegādes drošību, noturību un tehnoloģisko līderību pusvadītāju tehnoloģiju un lietojumu jomā.

Eiropas mikroshēmu akts nodrošinās, ka ES ir nepieciešamās tehnoloģiskās spējas, rīki un prasmes, lai stiprinātu savu pusvadītāju ekosistēmu, samazinātu atkarību un paātrinātu digitālo un zaļo pārkārtošanos. Tās galvenie aspekti ir šādi:

  • Iniciatīva “Mikroshēmas Eiropai” apvienos resursus no Savienības, dalībvalstīm un trešām valstīm, kas asociētas ar esošajām Savienības programmām, kā arī no privātā sektora, izmantojot uzlabotu kopuzņēmumu “Mikroshēmas”, kas izriet no kopuzņēmuma “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” stratēģiskās pārorientēšanas. EUR 11 miljardi tiks darīti pieejami, lai stiprinātu esošo pētniecību, izstrādi un inovāciju, nodrošinātu progresīvu pusvadītāju rīku ieviešanu, izmēģinājuma līnijas jaunu ierīču prototipu izstrādei, testēšanai un eksperimentēšanai inovatīvām reālās dzīves lietojumprogrammām un veicinātu prasmes un talantus mikroelektronikā. Turklāt mikroshēmu fonds atvieglos jaunuzņēmumu piekļuvi finansējumam, lai palīdzētu tiem pilnveidot savas inovācijas un piesaistīt ieguldītājus.
  • Jauns satvars piegādes drošības garantēšanai, piesaistot investīcijas jaunās progresīvās ražotnēs un tādējādi paātrinot inovāciju progresīvos mezglos un inovatīvās un energoefektīvās mikroshēmās.
  • Koordinācijas mehānisms starp dalībvalstīm un Komisiju pusvadītāju piedāvājuma uzraudzībai, pieprasījuma novērtēšanai un deficīta prognozēšanai un mazināšanai.

 

 

Lejupielādēšanai

20220616 Info Session
Lejupielādēt