Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikācija

E-arhivēšanas izmantošana FAIR piekļuvei ilgtermiņa ģeotelpiskajiem ierakstiem digitālajā ekonomikā

Sestajā mācību tīmekļseminārā e-arhivēšanas iniciatīvas sērijā tiks aplūkota piekļuve ilgtermiņa ģeotelpiskajiem ierakstiem, izmantojot CITS, ģeotelpiskās pamatnostādnes un spekulācijas.

An AI created picture that shows a map of Europe and the main connections between the countries

Sestajā e-arhivēšanas iniciatīvas apmācības tīmekļseminārā tiek pētīts, kā digitālo ģeotelpisko ierakstu ražotāji un arhīvi var izmantot satura informācijas tipa specifikācijas (CITS), ģeotelpiskās pamatnostādnes un specifikācijas, lai atbalstītu digitālos automatizētos lietotājus nākotnē.

Programmas “Digitālā Eiropa” mērķis ir padarīt Eiropu zaļāku un digitālāku. Tas neizbēgami palielina pieejamu, digitālu ģeotelpisko ierakstu nozīmi. Noskaidrojama, pieejama, sadarbspējīga un atkalizmantojama (FAIR) piekļuve garākām ģeotelpisko ierakstu laikrindām būs nenovērtējama, lai ātrāk pieņemtu labākus lēmumus un skaidrāk pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus. 

Mācību tīmekļseminārs notiks ceturtdien, 2023. gada 19. oktobrī, plkst. 10.00–11.00 (pēc Centrāleiropas laika), un to rīkos Gregor Završnik (Geoarh).

Praktiska informācija par tīmekļsemināru tiks sniegta pēc dalībnieka reģistrācijas.