Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Datu apmaiņa starp uzņēmumiem un valdību: Jautājumi un atbildes

Ziņojumā par datu apmaiņu starp uzņēmumiem un valdību galveno uzmanību pievērsa tam, kā veicināt privāti glabātu datu izmantošanu publiskajā sektorā, un sniedza ieteikumus, lai palīdzētu veidot Komisijas politiku.

Datu apmaiņa starp uzņēmumiem un valdību (B2G)

Related content