Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikācija

Eiropas publiskā telpa: jauna tiešsaistes medija piedāvājums Eiropas jauniešiem

Jau trešo gadu pēc kārtas Eiropas Komisija atbalstīs Eiropas jauniešu ikdienas, pārdomas raisoša un uzticama satura veidošanu par aktuāliem notikumiem no visas Eiropas.

Young girl checking the news on her phone.

© GaudiLab - iStock GettyImages

Pēc diviem izmēģinājuma projektiem 2020. un 2021. gadā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus tiek īstenota Eiropas Parlamenta sagatavošanas darbība "Eiropas publiskā sfēra: jauns tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu piedāvājums Eiropas jauniešiem”. Šogad uzaicinājumam ir ievērojami lielāks budžets, proti, EUR 9 miljoni, un tas sniedz iespēju īstenot garākus projektus (aptuveni 18 mēnešus), palielinot ES līdzfinansējumu līdz pat 80 %.

Uzaicinājuma mērķis ir tuvināt ES jauniešiem, mudināt viņus kļūt par aktīviem pilsoņiem un savienot viņus pāri robežām. Tādējādi tā arī sniedz ieguldījumu Eiropas Jaunatnes gadā 2022. Šīs darbības mērķis ir palielināt tiešsaistes informācijas pieejamību dažādās valodās par Eiropas tematiem, kas skar jauniešus visā ES un kas tiek sniegta novecojošosformātos un dažādos skatpunktos. Projektos būtu jācenšas radītdiskusijas un organizēt jaunatnes pasākumus. Dotāciju nolīgumos tiks iekļauta neatkarības harta, lai nodrošinātu, ka dotāciju saņēmēji ir redakcionāli brīvi un darbojas bez jebkādas politiskas iejaukšanās.

Projektiem būtu jāsākas aptuveni 2023. gada martā/aprīlī ar indikatīvu 18 mēnešu ilgumu.

Komisija plāno finansēt 3 vai 4 priekšlikumus ar maksimālo dotāciju 3,5 miljonu euro apmērā. Maksimālā līdzfinansējuma likme ir 80 % no attiecināmajām izmaksām, pieteikuma iesniedzēji var ierosināt zemāku līdzfinansējuma likmi.

Plānotie rezultāti

  • Sadarbība starp vismaz piecām organizācijām no piecām ES dalībvalstīm;
  • Ikdienas pārdomas veicinoša satura radīšana saistībā ar aktuālajiem notikumiem, izmantojot inovatīvus pārrobežu redakcionālos procesus;
  • Informēšanas plāns, lai uzrunātu pēc iespējas vairāk Eiropas jauniešu;
  • Izplatīšana, izmantojot savus kanālus, partneru tīmekļa vietnes, blogus un/vai sociālo plašsaziņas līdzekļu tīklus;
  • Iesaistīties diskusijās un jaunatnes pasākumos.

Papildu informāciju

  • Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, pieteikuma veidlapas un visi attiecīgie dokumenti ir pieejami zemāk.
  • Jautājumus var nosūtīt uz adresi CNECT-NEWSMEDIA@ec.europa.eu vēlākais līdz 2022. gada 19. oktobrim. Visi jautājumi un atbildes tiks anonīmi publicētas šajā lapā.
  • Pārskatu par citām dotāciju iespējām ziņu medijos skatīt šīs lapas atjauninājumos.
  • Jūs varat abonēt automātiskus atjauninājumus ikreiz, kad raksti, kas saistīti ar plašsaziņas līdzekļiem, tiek publicēti CNECT tīmekļa vietnē.
  • Iepazīstieties ar 2021. gada projektiem šeit.

 

(Ja to lasa citā valodā, iepazīstieties ar uzaicinājuma dokumentu oriģinālu angļu valodā.)

Lejupielādēšanai

00. Questions and answers - 20 October (.pdf)
Lejupielādēt 
01. Call for Proposals (.pdf)
Lejupielādēt 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Lejupielādēt 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Lejupielādēt 
04. Estimated Budget (Annex 2 MGA) (.xlsx)
Lejupielādēt 
05. Financial-capacity check table (.xls)
Lejupielādēt 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Lejupielādēt 
07. Declaration on Standards and Independence (.docx)
Lejupielādēt 
08. Financial Identification (.pdf)
Lejupielādēt 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Lejupielādēt 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Lejupielādēt 
11. Model Grant Agreement (MGA) (.pdf)
Lejupielādēt 
12. Unit costs and SME owners (annex 2a MGA) (.pdf)
Lejupielādēt 
13. Specific Rules (annex 5 MGA) (.pdf)
Lejupielādēt 
14. Privacy Statement (.pdf)
Lejupielādēt 

Related content

ES atbalsts ziņu medijiem

Factsheet / infographic | 07 -MAR- 2022

Komisijas mērķis ir atbalstīt projektus, kas risina strukturālas problēmas plašsaziņas līdzekļu nozarē un/vai veicina brīvu, daudzveidīgu un plurālistisku plašsaziņas līdzekļu vidi. Kā piemērus var minēt sadarbīgas un pārrobežu žurnālistikas atbalstīšanu, mediju plurālisma risku uzraudzību, plašsaziņas līdzekļu brīvības pārkāpumu kartēšanu, apdraudēto žurnālistu aizsardzību, plašsaziņas līdzekļu inovāciju, atbalstu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmei un Eiropas publiskās sfēras stiprināšanu.

Tīmekļseminārs: ES dotācijas ziņu plašsaziņas līdzekļiem

Event | 07 -JŪL- 2022

Eiropas Komisija (DG Connect) un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) rīko tīmekļsemināru ziņu mediju nozarei un ieinteresētajām personām, lai izskaidrotu dažādās finansēšanas iespējas, ko ES piedāvā šai nozarei.