Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publikācija

“Regulatīvā smilškaste blokķēdei” un juridiskās konsultācijas EBSI ražošanas posmā

Eiropas Komisija izsludina uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus (CNECT/2021/OP/0019), lai noslēgtu līgumu par konsorciju, lai 1) veicinātu un ekspluatētu Eiropas mēroga regulatīvo smilškasti sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijām (DLT), jo īpaši blokķēdi, un 2) sniegtu visaptverošas juridiskas konsultācijas par Eiropas blokķēdes pakalpojumu infrastruktūras (EBSI) pamatpakalpojumu darbību un tās izmantošanas gadījumiem, ko apstiprinājusi Eiropas Blokķēžu partnerība (EBP).

“Regulatīvā smilškaste” būs noderīga, lai papildinātu izmantošanas gadījumus saistībā ar EBSI un ārpus tās, ļaujot regulatoriem un lietotājiem, kā arī SVT un blokķēdes tehnoloģiju nodrošinātājiem mijiedarboties uzticamā vidē. Projekti “smilškastē” ietvers gan EBSI izmantošanas gadījumus, gan plašu citu blokķēdes lietojumu klāstu galvenajās rūpniecības nozarēs (kuri ir pabeiguši koncepcijas apliecinājumu vai ieguvuši Eiropas balvu konkursā). “Regulatīvās smilškastes” mērķis ir veicināt dialogu un sadarbību starp valstu un ES līmeņa regulatoriem un likumdevējiem ar uzņēmumiem un tādējādi novērst juridisko un juridisko nenoteiktību attiecībā uz izmantošanas gadījumiem, kuru pamatā ir decentralizēti risinājumi blokķēdē un, iespējams, apvienojumā ar citām tehnoloģijām, piemēram, mākslīgo intelektu vai lietu internetu.

Par EBSI:

Eiropas blokķēžu pakalpojumu infrastruktūras kā Eiropas mēroga infrastruktūras izveide pārrobežu publisko pakalpojumu sniegšanai paver iespēju izpētīt inovatīvus risinājumus, kā izmantot gadījumus, kas gūst labumu no uzticamības blokķēdes, ko nosaka datu nemaināmība un autentiskums.

Sadarbībā ar 27 ES dalībvalstu, Norvēģijas un Lihtenšteinas pārstāvjiem un tehniskajiem ekspertiem no Eiropas blokķēdes partnerības Eiropas Komisija ir izstrādājusi infrastruktūras darbības arhitektūru.  EBSI virzās uz pirmo četru izmantošanas gadījumu izstrādes posmu, kas jau ir beigu posmā, izmantojot blokķēdi kā uzticamības rīku datu autentificēšanai un reģistrēšanai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nolūkā. Pēdējā laikā EBSI izvēršanai ir atlasīti trīs papildu izmantošanas gadījumi.

Šā uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus mērķis ir piešķirt līgumu, lai segtu divus galvenos uzdevumus:

  • darboties kā ārējam darbuzņēmējam, lai atvieglotu un izmantotu (Komisijas kontrolē) regulatīvo smilškasti ar valstu un ES iestādēm un regulatoriem nolūkā veicināt dialogu un sadarbību ar tādu progresīvu lietojumprogrammu novatoriem, kas ievieš (atsevišķas vai kombinācijā ar citiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem) sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas (DLT), tostarp jo īpaši publiskās blokķēdes. Darbuzņēmējs atbalstīs Eiropas Komisiju “regulatīvās smilškastes” darbībā, pildot koordinatora pienākumus un pildot juridiskas funkcijas (nodrošinot juridiskās zināšanas un konsultācijas);
  • darboties kā Komisijas un Eiropas blokķēdes partnerības ārējam juridiskajam ekspertam, lai sniegtu visaptverošas juridiskas konsultācijas par visiem juridiskajiem un regulatīvajiem aspektiem, kas attiecas uz EBSI pamatpakalpojumu darbību, un izmantot Eiropas Blokķēdes partnerības apstiprinātos gadījumus. Eksperts sniegs juridiskas konsultācijas un atbalstu visos relevantajos regulatīvajos jautājumos saistībā ar EBSI blokķēdes infrastruktūru, tostarp civilajās un korporatīvajās tiesībās, publiskās pārvaldes tiesībās, datu aizsardzībā, kiberdrošībā un visos citos attiecīgajos valsts un ES noteikumos.  Ekspertam būtu arī jāpalīdz Komisijai juridiskos aspektos un izstrādē, kas attiecas uz EBSI pamatpakalpojumu darbības nodošanu izraudzītam juridiskajam instrumentam.  Turklāt ekspertam būtu jāatbalsta Komisija (un jebkura izraudzīta organizācija vai partneris sadarbībā ar EK) ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) saistītajā darbā saistībā ar EBSI pamatpakalpojumiem un, kā norādījusi Komisija, izmantošanas gadījumos. Šis juridiskais atbalsts ir atsevišķs un atšķirīgs no juridiskā darba, kas paredzēts “regulatīvās smilškastes” ietvaros.

Uzņēmēji un tehnoloģiju pētniecības institūti, kurus interesē šis uzaicinājums, tiek aicināti iesniegt piedāvājumu, izmantojot elektronisko iesniegšanas sistēmu (e-iesniegšana), kas pieejama TED e-Tendering tīmekļa vietnē.

Papildu informācijas pieprasījumi jāiesniedz rakstiski tikai TED eTendering tīmekļa vietnē https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8273 cilnē Jautājumi un atbildes”, noklikšķinot uz “Izveidot jautājumu” (lai varētu izveidot un iesniegt jautājumu, ir jāreģistrējas TED eTendering).

 

Iesniegšanas termiņš ir pagarināts no 10/5/22 plkst. 16.00 līdz 30/5/22 plkst. 16.00.