Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikācija

2021. gada darbsemināri par mākslīgā intelekta nozaru testēšanas un eksperimentēšanas iekārtām programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros

CNECT ĢD robotikas un mākslīgā intelekta nodaļa 2021. gada jūnijā ar uzaicināto ekspertu un valstu delegāciju palīdzību organizēja virkni darbsemināru, lai vēl vairāk precizētu mākslīgā intelekta testēšanas un eksperimentēšanas iekārtu koncepciju.

Pamatinformācija

Šīs testēšanas un eksperimentu iekārtas (TEF) būs specializētas liela mēroga atsauces vietnes, kas būs pieejamas visiem tehnoloģiju nodrošinātājiem visā Eiropā, lai testētu un izmēģinātu mūsdienīgus uz MI balstītus mīkstos un aparatūras risinājumus un produktus, tostarp robotus, reālos apstākļos un mērogā. Šie centieni ir svarīgs solis, lai tehnoloģiju ieviestu tirgū un uzlabotu mākslīgā intelekta plašāku ieviešanu Eiropā. 

Šiem TEF būtu jānodrošina kopējs, ļoti specializēts resurss, kas koplietojams Eiropas līmenī, un jāveicina uzticama mākslīgā intelekta ieviešana šādās jomās: veselība, lauksaimniecības pārtika, ražošana, viedās pilsētas un kopienas. Tehnoloģiju specifiskie TEF, kas vērsti uz perifēro mākslīgo intelektu, ir plānoti arī DEP ietvaros, bet netika iekļauti darbsemināru sērijā.

Nākamajā programmas “Digitālā Eiropa” 2021.–2022. gada darba programmā Eiropas Komisija izsludinās uzaicinājumus izveidot šos TEF.

Darbsemināri

CNECT ĢD uzaicināja ekspertus un valstu delegācijas uz pieciem semināriem par TEF konkrētām nozarēm. Pieci darbsemināri bija šādi:

Seminārs par mākslīgā intelekta TEF lauksaimniecības pārtikas nozarē 21. jūnijā

Darbseminārs par mākslīgā intelekta TEF viedām pilsētām un kopienām 21. jūnijā

Darbseminārs par mākslīgā intelekta TEF ražošanai

Darbseminārs par mākslīgā intelekta TEF veselības aprūpei, 24. jūnijs

Darbseminārs par nozares mākslīgā intelekta TEF kopumā 25. jūnijā

Semināros Komisija iepazīstināja ar savu viedokli un mērķiem attiecībā uz turpmākajiem TEF un lūdza ekspertus un valstu delegācijas sniegt ieguldījumu par pašreizējo situāciju un TEF vajadzībām un struktūru.