Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

Eiropas mākoņdatošanas tirgus izveide — konceptuāls pētījums

Šis ir galīgais ziņojums par konceptualizācijas pētījumu “Eiropas mākoņdatošanas tirgus veidošana”, ko Eiropas Komisija uzticējusi CapGemini Invent. Pētījuma galvenais mērķis ir piedāvāt konceptualizācijas satvaru tematam “Savienoto mākoņpakalpojumu tirgus”, kas iekļauts Digitālās Eiropas darba programmā 2021.–2022. gadam.

cover page of study; blue-coloured lines in waves

Konkursa priekšlikumu dalībniekiem, kas atsaucas uz uzaicinājumu “Apvienoto mākoņdatošanas pakalpojumu tirgus”, tiek ieteikts izmantot konceptualizācijas pētījumu, lai iepazītos ar tematu un dažādiem iespējamiem tā īstenošanas veidiem.

 Programma “Digitālā Eiropa” stiprinās ES kritiskās digitālās spējas, koncentrējoties uz tādu tehnoloģiju ieviešanu un optimālu izmantošanu kā mākslīgais intelekts, kiberdrošība, progresīva datošana un datu infrastruktūra.

Lai to atbalstītu, apvienotu mākoņpakalpojumu un perifērijas pakalpojumu tirgus būs vienots piekļuves punkts uzticamiem un novērstiem mākoņdatošanas un perifērdatošanas pakalpojumiem. Tas nodrošinās, ka ekonomikas digitālā pārveide tiek veikta, pamatojoties uz drošu, taisnīgu, iekļaujošu un resursefektīvu infrastruktūru un pakalpojumiem.

Lejupielādēšanai

European cloud marketplace - Conceptualisation study
Lejupielādēt