Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Publikācija

EISI Digitalizācijas programma virza 5G ieguldījumus

Komisija ir plānojusi 5G investīcijām nākamajos septiņos gados EISI Digitalizācijas ietvaros piešķirt vienu miljardu eiro.

Poster. Connecting Europe Facility. First calls now open.

EISI Digitalizācija ir jauns finansēšanas instruments, kas pilnībā paredzēts savienojamībai. Programma ir paredzēta, lai atbalstītu Komisijas savienojamības mērķus. Līdz 2025. gadam visiem galvenajiem transporta maršrutiem Eiropā vajadzētu būt 5G savienojamībai. Komisija arī noteica savienojamības mērķrādītājus 2030. gada digitālajai desmitgadei. Līdz desmitgades beigām visām ES mājsaimniecībām vajadzētu būt piekļuvei 5G tīkliem.

Lai sasniegtu šos mērķus, Komisija ir plānojusi 5G investīcijām nākamajos septiņos gados EISI Digitalizācijas ietvaros atvēlēt vienu miljardu eiro. Ir atklāti uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, lai piešķirtu subsīdijas projektiem. Ir ieviesti pasākumi, lai atbalstītu 5G inovatīvu pakalpojumu laicīgu ieviešanu. Finansējums tiks novirzīts viedām kopienām, lai nodrošinātu inovatīvus izmantošanas gadījumus tādās svarīgās jomās kā veselības aprūpe, izglītība, sabiedriskie pakalpojumi vietējā līmenī. Vēl viens atklāts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus atbalstīs 5G izvēršanu galvenajās transporta maģistrālēs, lai atbalstītu satīklotas un automatizētas mobilitātes lietotnes. 

Uzziniet vairāk videomateriālā