Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikācija

Faktu lapa par digitālajām tiesībām un principiem

Lejupielādējiet faktu lapu par digitālajām tiesībām un principiem.

Deklarācija par digitālajām tiesībām un principiem virzīs digitālo pārveidi, veidojot to ap ES vērtībām. Un tas nodrošinās, ka cilvēkiem ir iespējas izmantot iespējas, ko sniedz digitālā desmitgade.  

Deklarāciju 2022. gada decembrī parakstīja Eiropas Parlamenta, Komisijas un Padomes priekšsēdētāji, atspoguļojot kopīgo politisko apņemšanos ievērot šīs tiesības un principus.

Šajā faktu lapā sniegts īss pārskats par digitālajām tiesībām un principiem, izklāstot sešas nodaļas, kas ir to pamatā, kā arī svarīgāko statistiku un grafiku. 

Lejupielādēt faktu lapu angļu valodā (.pdf)

Sekos tulkojumi.

Lejupielādēšanai

BG Цифровите права и принципи
Lejupielādēt 
CS Digitální práva a zásady
Lejupielādēt 
DA Digitale rettigheder og principper
Lejupielādēt 
DE Digitale Rechte und Grundsätze
Lejupielādēt 
EL ψηφιακά δικαιώματα και οι ψηφιακές αρχές
Lejupielādēt 
EN Digital Rights and Principles
Lejupielādēt 
ES Derechos y principios digitales
Lejupielādēt 
ET Digiõigused ja -põhimõtted
Lejupielādēt 
FI Digitaaliset oikeudet ja periaatteet
Lejupielādēt 
FR Droits et Principes Numériques
Lejupielādēt 
GA Cearta digiteacha agus na prionsabail dhigiteacha
Lejupielādēt 
HR Digitalna prava i načela
Lejupielādēt 
HU Digitális jogok és elvek
Lejupielādēt 
IT Diritti e i principi digitali
Lejupielādēt 
LT Skaitmeninėmis teisėmis ir principais
Lejupielādēt 
LV Digitālās tiesības un digitālie principi
Lejupielādēt 
MT Ddrittijiet u prinċipji diġitali
Lejupielādēt 
NL Digitale rechten en beginselen
Lejupielādēt 
PL Cyfrowe prawa i zasady
Lejupielādēt 
PT Direitos e princípios digitais
Lejupielādēt 
RO Drepturile și principiile digitale
Lejupielādēt 
SK Digitálne práva a zásady
Lejupielādēt 
SL Digitalne pravice in načela
Lejupielādēt 
SV Digitala rättigheterna och principerna
Lejupielādēt