Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

Eiropas digitālās identitātes arhitektūra un atsauces satvars — izklāsts

Šajā izklāstā sniegts kopsavilkums par eIDAS ekspertu grupas izpratni par EUDI maka koncepciju. EIDAS ekspertu grupa šo dokumentu pieņēma 2022. gada 22. februārī un nolēma to publicēt ieinteresēto personu atsauksmju sniegšanai.

Komisija 2021. gada 3. jūnijā pieņēma ieteikumu, aicinot dalībvalstis strādāt pie tā, lai izstrādātu rīkkopu, kas ietver tehnisko arhitektūru un atsauces sistēmu (ARF), kopīgu standartu un tehnisko specifikāciju kopumu un kopīgu pamatnostādņu un paraugprakses kopumu.
Ieteikumā norādīts, ka šie rezultāti kalpos par pamatu Eiropas digitālās identitātes pamatregulas īstenošanai pēc tās pieņemšanas, bet rīkkopas izstrādes process netraucēs un neietekmēs likumdošanas procesu. 

Šajā izklāstā sniegts kopsavilkums par eIDAS ekspertu grupas izpratni par EUDI maka koncepciju, tostarp:

  • EUDI maka mērķi,
  • ekosistēmas dalībnieku lomas,
  • maka funkcionālās un nefunkcionālās prasības un
  • potenciālie pamatelementi. 

Izklāsts nav obligāts. Obligāti būs tikai galīgi pieņemtā Eiropas Digitālās identitātes pamatregula un īstenošanas un deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar minēto juridisko pamatu. 

Lūdzu, reģistrējieties Futurium platformā, lai sniegtu atsauksmes par izklāstu, vai skatiet.pdf, kas pieejams šeit.

Lejupielādēšanai

European Digital Identity Architecture and Reference Framework – Outline (.pdf)
Lejupielādēt