Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

Eiropas plašsaziņas līdzekļu nozares perspektīvas

Ziņojumā aplūkotas pieprasījuma un piedāvājuma tendences audiovizuālajā, videospēļu un ziņu mediju nozarē.

screenshot of the cover of the publication

Copyright European Commission

Eiropas plašsaziņas līdzekļu nozares perspektīvas ir Eiropas Komisijas ziņojums, kura mērķis ir izpētīt plašsaziņas līdzekļu tendences un analizēt to iespējamo ietekmi ES plašsaziņas līdzekļu tirgos. Tajā aplūkotas trīs mediju nozares (audiovizuālie pakalpojumi, ziņu plašsaziņas līdzekļi un videospēles), sniedzot tirgus pārskatus, tehnoloģiju tendences un jaunus ražošanas un patēriņa modeļus ES 27 valstu līmenī.

Perspektīvas pamatā ir patērētāju aptaujas, anketas, strukturēts ieinteresēto personu ieguldījums un sekundārie avoti saistībā ar ES rūpniecības kopējo konkurētspējas tematu.

Šis pirmais izdevums tika izziņots 2020. gada decembrī kā daļa no Komisijas Plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās jomas rīcības plāna. 

Lejupielādēšanai

1. The European Media Industry Outlook report (.pdf)
Lejupielādēt 
2. The European Media Industry Outlook leaflet (.pdf)
Lejupielādēt