Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikācija

“Eiropas ziņu plašsaziņas līdzekļu forums: rūpniecības pārveide” īsumā

2021. gada 29. novembrī Komisija organizēja otro Eiropas ziņu mediju forumu, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta nozares rūpniecības pārveidei.

Pasākums ietvēra septiņas tematiskās sesijas, kas atspoguļoja galvenos nozares noturības un pārveides tematus, piemēram, jaunus uzņēmējdarbības un ieņēmumu modeļus, jaunus auditorijas iesaistīšanas veidus, daudzveidību, plašsaziņas līdzekļu konverģenci, jaunus formātus un partnerības. 

Visdažādākā Eiropas plašsaziņas līdzekļu vadītāju grupa no radio, preses, televīzijas un multivides nozares apvienojās no visas Eiropas un ārpus tās. Uzstājās arī iekšējā tirguskomisārs Tjerī Bretons (Thierry Breton), Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova (Věra Jourová) un EP deputāte Dace Melbārde (Dace Melbārde). 

Viedokļu apmaiņā tika uzsvērta Eiropas plašsaziņas līdzekļu organizāciju interese par inovāciju, centienu apvienošanu un partnerību, lai saglabātu auditoriju un ieņēmumus. Vairāk nekā 500 cilvēku pievienojās gan Briselē, gan tiešsaistē, lai sekotu sesijām, apmainītos ar runātājiem un dalītos viedokļiem. 

Programmu varat apskatīt šeit, izlasīt mūsu izsmeļošo ziņojumu šeit un uzzināt par diskusijām zemāk redzamajos videomateriālos.

Skatīties forumu

Sanāksmes atklāšana

18 mēnešus pēc pandēmijas uzliesmojuma plašsaziņas līdzekļu vide mainās. Kāda ir mūsu nostāja ziņu plašsaziņas līdzekļu patēriņā? Kādas ir galvenās tendences šajā periodā un kādas ir nākotnes iespējas?

Sēde Inovācijas ieņēmumu radīšanai 

Saistībā ar ieņēmumu samazināšanos ārkārtīgi svarīgi ir veidot jaunus, spēcīgus uzņēmējdarbības modeļus. Kādi ir jaunākie jauninājumi? Kādi būs ieņēmumi no reklāmas?

Sēde: Ilgtspējīga un neatkarīga modeļa izveide 

Plašsaziņas līdzekļu organizācijām ir jāizstrādā jaunas stratēģijas, lai panāktu finansiālu neatkarību. Kas šodien ir neatkarīga plašsaziņas līdzekļu nozare? Kā krīzes laikā atrast ilgtspējīgu modeli?

Sanāksme: Kopienu iesaistīšana 

Ņemot vērā pieaugošo konkurenci, daudzas plašsaziņas līdzekļu organizācijas pielāgojas un no jauna izgudro attiecības ar auditoriju, lai tās saglabātu un piedāvātu tām kvalitatīvu saturu, kurā tās runā. Kādas ir viņu jaunās pieejas?

Sēde: Ziņas, kas uzrunā visas auditorijas 

Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc lielākas iekļautības, plašsaziņas līdzekļu organizācijas arvien vairāk apzinās savu atbildību un ietekmi. Kā tās risina daudzveidības jautājumus? Kā tas iekļaujas to uzņēmējdarbības modeļos?

Sesija: Plašsaziņas līdzekļu konverģence un uzticēšanās

Plašsaziņas līdzekļu un satura konverģence tiešsaistē, kā arī ierīču savstarpēja savienojamība noteikti ir tendences. Kā pielāgojas plašsaziņas līdzekļu grupas un dalībnieki? Kā tās nodrošina, ka cilvēki var uzticēties saturam, kas tiek kopīgots tiešsaistē?

Sesija: Jaunu formātu izstrāde 

Iedzīvotāji arvien vairāk izmanto vizuālus un interaktīvākus tiešsaistes formātus, visbiežāk izmantojot ziņu apkopošanas platformas. Kā ziņu plašsaziņas līdzekļu organizācijas pielāgojas šim jaunajam pieprasījumam? 

Sesija: Partnerības un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 

Dažādi partnerību un finansēšanas modeļi var piedāvāt inovācijas pieejas un atbalstīt ziņu mediju organizāciju neatkarību. Pie kādiem uzņēmumiem var vērsties plašsaziņas līdzekļi?

Demonstrēt projektus

Šie projekti atspoguļo Eiropas plašsaziņas līdzekļu centienus stiprināt nozari. Pašlaik tiek veikts horizontāls pētījums par Eiropas satura koplietošanas platformas iespējamību un konkrēts piemērs inovācijai un sadarbībai radio nozarē.

Noslēguma sesija: Raugoties nākotnē 

Eiropas tirgus ir ļoti daudzveidīgs. Līdztekus plašsaziņas līdzekļu konsolidācijas tendencei dažādi reģionālie un vietējie dalībnieki turpina sniegt kvalitatīvas ziņas mūsu kopienām. Kāda būs nākotne? Kā mēs varam saskaņot inovāciju, konsolidāciju un plurālismu? 

Pamatinformācija

Komisija iesaistās regulārā apmaiņā ar ziņu mediju nozari, izmantojot Eiropas ziņu mediju forumu (ENMF), lai strādātu pie inovatīvas ziņu plašsaziņas līdzekļu programmas, kas var palīdzēt nozarei uzplaukt digitālajā ekonomikā un sabiedrībā. Dialogs sākās 2021. gada martā ar pirmo izdevumu par žurnālistu drošību.

Related content

Eiropas ziņu plašsaziņas līdzekļu forums: rūpniecības pārveide — Kopsavilkuma ziņojums

Report / Study | 21 -JAN- 2022

Otrajā Eiropas ziņu plašsaziņas līdzekļu forumā (ENMF) galvenā uzmanība tika pievērsta Eiropas ziņu plašsaziņas līdzekļu organizāciju problēmām un jauninājumiem, aplūkojot nozarei svarīgus tematus: ieņēmumu plūsmas, uzņēmējdarbības modeļi, kopienu iesaiste, daudzveidība, plašsaziņas līdzekļu konverģence, jauni formāti un partnerības.