Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

Eiropas ziņu plašsaziņas līdzekļu forums: rūpniecības pārveide — Kopsavilkuma ziņojums

Otrajā Eiropas ziņu plašsaziņas līdzekļu forumā (ENMF) galvenā uzmanība tika pievērsta Eiropas ziņu plašsaziņas līdzekļu organizāciju problēmām un jauninājumiem, aplūkojot nozarei svarīgus tematus: ieņēmumu plūsmas, uzņēmējdarbības modeļi, kopienu iesaiste, daudzveidība, plašsaziņas līdzekļu konverģence, jauni formāti un partnerības.

logo of the event

Lejupielādēšanai

European News Media Forum of 29 November 2021 - Summary Report (.pdf)
Lejupielādēt 

Contributor

CONNECT ĢD — Audiovizuālā rūpniecība un plašsaziņas līdzekļu atbalsta programmas