Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikācija

Programmas “Digitālā Eiropa” pēdējā tiešsaistes informācijas diena un partneru piemeklēšanas diena uzaicinājumos uz nozaru TEF

Pēc pēdējās tiešsaistes informācijas dienas atradīsiet ierakstus, plakātus un prezentācijas par uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus par MI nozares testēšanas un eksperimentu iekārtām.

Sectorial TEFs: Agri-Food, Healthcare, Manufacturing and Smart cities & communities

Otrās un pēdējās informācijas dienas mērķis bija palielināt informētību par gaidāmajiem nozaru TEF DIGITAL uzaicinājumiem un precizēt jautājumus par TEF koncepciju un uzaicinājuma procesu, jo īpaši līdzfinansējuma aspektu, priekšlikuma iesniegšanu un dotācijas nolīguma paraugu. Informācijas dienas mērķis bija arī palīdzēt konsorcijiem atrast labākos partnerus savu mērķu sasniegšanai.

Informācijas dienas rītā Eiropas Komisija iepazīstināja ar TEF koncepciju un procesu un atbildēja uz jautājumiem. Pēc pusdienu pārtraukuma potenciālie priekšlikumu iesniedzēji tika aicināti iepazīstināt vai nu ar savām projekta idejām, vai kompetenci, ko viņi var piedāvāt konsorcijam izstrādes procesā. 

Informācija no informācijas dienas

Audioieraksts

Pirmajā ierakstā ir pārtraukums starp 3:45 un 7:01 stundu.

 

Eiropas Komisijas uzstāšanās

Ieinteresēto personu prezentācijas

Lauksaimniecības pārtika

Veselības aprūpe

Ražošana

Viedās pilsētas un kopienas

Plakāti

Veselības aprūpe

Ražošana

Viedās pilsētas un kopienas