Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

ES un Ukrainas operatoru kopīgs paziņojums, lai palīdzētu bēgļiem no Ukrainas saglabāt sakarus

ES veicināja koordināciju starp Eiropas un Ukrainas operatoriem, kas stabilizēs to centienus nodrošināt cenas ziņā pieejamu vai bezmaksas viesabonēšanu un starptautiskos zvanus starp ES un Ukrainu.

Operatori ir ātri veikuši brīvprātīgus pasākumus, solidarizējoties ar cilvēkiem, kas bēg no kara. Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments 8. aprīlī koordinēja kopīgas deklarācijas parakstīšanu starp operatoriem, lai izveidotu koordinētu pieeju plašākai piemērošanai visā Eiropā un mudinātu pievienoties vairāk operatoru.

Kopš sākotnējās parakstīšanas ES un Ukrainas uzņēmēji turpina piemērot pasākumus, par kuriem panākta vienošanās kopīgajā paziņojumā (sk. turpmāk minētos dokumentus). Tādējādi tās var saglabāt neregulēto starpoperatoru maksu samazināšanu un turpināt sniegt būtiskus sakaru pakalpojumus.

Ievērojami palielinājies pieprasījumu skaits pāri robežām

Pateicoties kopīgajam paziņojumam, nolīgums tika plaši piemērots visā Eiropā, veicinot saziņu dažādos veidos. Ukrainas operatori saviem abonentiem ES spēj nodrošināt bezmaksas vai cenas ziņā pieejamu viesabonēšanu. To valstu skaits, uz kurām attiecas nolīgums, ir palielinājies, jo lielāks skaits operatoru pievienojas kopīgajam paziņojumam. Vidēji trīs Ukrainas operatori piedāvā vai nu viesabonēšanu par iekšzemes cenām, vai pieejamu viesabonēšanu, vai mobilos datus pāri robežām 25 ES dalībvalstīs un pat ārpus tām — aptuveni 32 valstīs.

Nolīguma būtība ir samazināt starpoperatoru vairumtirdzniecības tarifus par pārrobežu zvaniem, kas izmanto dažādus mobilos tīklus. Pēc tam samazinātās maksas atspoguļo zemākas cenas galalietotājiem un atvieglota saziņa pāri robežām. Tas nozīmē, ka aptuveni 4,5 miljoni ukraiņu viesabonēšanu ES var zvanīt atpakaļ uz Ukrainu un izmantot mobilo internetu par brīvu vai pieņemamu cenu.

Bēgļi var izmantot cenas ziņā pieejamus datus un veikt bezmaksas vai cenas ziņā pieejamus zvanus ar Ukrainas SIM kartēm, kā arī ar ES SIM kartēm, ko izplata ES telesakaru operatori, veikt zvanus uz Ukrainu par pieņemamu cenu. Kopīgā paziņojuma ietekme uz bēgļiem, par ko ziņojusi BEREC, ir bijusi ievērojama: 80 ES mobilo sakaru operatori piedāvā bezmaksas starptautiskus zvanus Ukrainai un 44 ES mobilo sakaru operatori piedāvā zvanus par zemāku cenu.  Visi trīs Ukrainas operatori ir arī piedāvājuši bezmaksas viesabonēšanu vai viesabonēšanu par iekšzemes cenām saviem abonentiem ES, kā arī piedāvā bezmaksas un samazinātus starptautiskus zvanus uz ES. Turklāt operatori piedāvā bezmaksas vai lētus zvanus ceļotājiem Ukrainā, atbalstot daudzos palīdzības sniedzējus, kas ir iesaistīti palīdzības sniegšanā uz vietas. Plašāka informācija par nolīguma ietekmi ir atrodama BEREC tīmekļa vietnē.

Tas viss bija iespējams, jo operatori nolēma samazināt maksas, ko tie iekasē viens otram par dažādu tīklu izmantošanu, kas tiem ļauj sniegt sakaru pakalpojumus pāri robežām. BEREC ziņojumā ir apstiprināta kopīgā paziņojuma ietekme uz vairumtirdzniecības cenu samazināšanās tendenci starp ES un UA operatoriem. Piemēram, operatoru brīvprātīgo saistību rezultātā savienojuma pabeigšanas tarifi, ko UA operatori maksā ES operatoriem, kuri paraksta JS, ir pazeminājušies un ir par aptuveni 70 % zemāki nekā vidēji ES. Turklāt saskaņā ar UA operatoru sniegto informāciju vairumtirdzniecības tarifi par datu viesabonēšanu, ko UA operatori vidēji maksā ES operatoriem, samazinājās par 30 % un jau ir ievērojami zemāki par maksimālajiem vairumtirdzniecības griestiem, kas piemērojami ES, pamatojoties uz viesabonēšanas noteikumiem, un tādējādi atvieglo bezmaksas viesabonēšanas piedāvājumus Ukrainas bēgļiem, kuri izmanto UA SIM kartes.

Šis kopīgais paziņojums joprojām ir atvērts visiem operatoriem, kuri vēlas jebkurā laikā parakstīties, solidarizējoties ar bēgļiem no Ukrainas. Ņemiet vērā, ka fiziskais paraksts nav vajadzīgs, bet uzņēmumam, kas vēlas pievienoties, būtu jānosūta e-pasts, kurā norādīta vēlme parakstīt kopīgo paziņojumu un pievienots uzņēmuma logotips: Cnect-b2@ec.europa.eu.

Turpmāk izklāstīts ES un Ukrainas operatoru parakstītais kopīgais paziņojums par savienojamību, atbalstot bēgļus no Ukrainas, un par kopīgā paziņojuma pagarināšanu. 

 

Atjaunināts 30. septembrī

Lejupielādēšanai

Joint statement operators UA EU_update APR 2023
Lejupielādēt 
Prolongation of the Joint Statement by EU and UA operators_July2023
Lejupielādēt 
Joint Statement EU UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Lejupielādēt 
Prolongation of the Joint statement by EU and UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Lejupielādēt 
Second prolongation of the Joint statement UA EU operators
Lejupielādēt