Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call document | Publikācija

Daudzgadu darba programma 2021.–2023. gadam — Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments — Digitalizācija

Daudzgadu finansēšanas lēmums, kas veido daudzgadu darba programmu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta digitālās nozares īstenošanai laikposmā no 2021. līdz 2023. gadam, tika pieņemts 2021. gada 16. decembrī. Šīs pirmās daudzgadu darba programmas grozījums tika pieņemts 2023. gada 19. aprīlī.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI Digital) digitālās daļas mērķis ir veicināt tādu kopīgu interešu projektu (KIP) izstrādi, kas saistīti ar drošas, neapdraudētas un ilgtspējīgas augstas veiktspējas infrastruktūras, tostarp gigabitu un 5G tīklu, izvēršanu. EISI Digitalizācija arī veicinās digitālās pamatinfrastruktūras lielāku kapacitāti un noturību visās ES teritorijās, kā arī transporta un enerģētikas tīklu digitalizāciju.

Lejupielādēšanai

ANNEX to the Commission Implementing Decision - Amendment - 19/4/2023
Lejupielādēt 
Commission Implementing Decision - Amendment - 19/4/2023
Lejupielādēt 
Multiannual work programme for 2021-2025 - Connecting Europe Facility - Digital (.pdf)
Lejupielādēt