Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikācija

2022.–2023. gada darba plāna kopsavilkums par Eiropas Platjoslas kompetences biroju tīklu

Eiropas Platjoslas kompetences biroju tīkla (BCO tīkla) atbalsta instruments ir publicējis 2022.–2023. gada darba plāna kopsavilkumu, kurā izklāstītas šā gada zināšanu apmaiņas un spēju veidošanas programmas galvenās darbības un tēmas.

Text over simple graphic elements (a triangle and a gradient made up of dots): “BCO Network: working for European connectivity”.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Pēc piecu gadu pilnvaru atjaunošanas 2022. gada aprīlī BCO tīkla atbalsta mehānisms turpinās atbalstīt ES dalībvalstis un reģionus, kā arī tādas valstis kā Norvēģija un Rietumbalkānu valstis, lai paātrinātu ātrdarbīgas platjoslas izvēršanu visiem to iedzīvotājiem. Lai to panāktu, atbalsta mehānisms cieši sadarbojas ar Tīklu un Eiropas Komisiju, lai izstrādātu un īstenotu gada programmu spēju veidošanai un zināšanu apmaiņai.

Šīs programmas prioritārās jomas 2022.–2023. gadā būs šādas:

 1. Politikas un regulatīvie jautājumi

 • Kiberdrošība un datu aizsardzība
 • Zaļais iepirkums
 • JRC platjoslas pārklājuma analīze
 • Platjoslas izmaksu samazināšanas direktīva
 • Izmaksu samazināšanas direktīvas rīkkopa
 • Viedās kopienas
 • DESI rādītāji
 • Platjoslas pamatnostādnes

 

 1. Finansējums un projekti

 • Platjoslas plānošana
 • Atveseļošanas un noturības mehānisma starpposma mērķi
 • Zemūdens kabeļi
 • Tālākie reģioni
 • Kalnu reģioni
 • Vaučeri un pieprasījuma puses stimulēšana
 • 5G vairumtirdzniecības līmeņa piekļuves modeļi
 • Fondu koordinācija
 • EISI digitālie uzaicinājumi
 • EIB tehniskā palīdzība
 • Viedie ciemati
 • Pēdējā jūdze lauku apvidos
 • IPCEI iznākums — OpenRAN/mākoņdatošana un perifērdatošana

 

 1. Tehnoloģija

 • 5G satīklotas automatizētas mobilitātes un citiem izmantošanas gadījumiem
 • Pakalpojumi lietotājiem laukos
 • Eiropas zema orbīta satelīta iniciatīva
 • Mākslīgais intelekts platjoslas infrastruktūrā un sabiedrībā

 

 1. Iesaistīšana

 • Rietumbalkānu Digitālais samits
 • Eiropas kalnu konvencija par viedajiem kalniem

 

Uzziniet vairāk

Savienojamības statuss jūsu teritorijā: Eiropas platjoslas kartēšanas portāls

Lejupielādēšanai

BCO-SF_AWP-Summary_2023-24
Lejupielādēt 

Contributor

Eiropas Platjoslas kompetences biroju tīkla atbalsta instruments