Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikācija

Tīmekļseminārs par digitālās gatavības novērtēšanas rīku

12. janvārī notika tīmekļseminārs, lai iepazīstinātu ar DMA anketas galīgo redakciju un pievienoto lietotāja rokasgrāmatu. Šajā tīmekļseminārā tika izklāstīta EDIH klientu digitālā brieduma novērtēšanas metodika.

Līdz ar programmas “Digitālā Eiropa” izvēršanu tiks finansēti jaunas paaudzes Eiropas digitālās inovācijas centri, lai paātrinātu MVU, vidējas kapitalizācijas uzņēmumu un publiskā sektora organizāciju digitālo pārveidi visā ES. Ņemot to vērā, katra EDIH saņēmēja digitālās gatavības progress tiks mērīts, izmantojot jaunu digitālās gatavības novērtēšanas rīku (.pdf).  Rīka izmantošana būs obligāta EDIH intervencēs ar MVU, lai nodrošinātu datu pienācīgu salīdzināmību un apkopošanu reģionālā/valsts/ES līmenī saistībā ar ziņošanas prasībām, kas noteiktas programmā “Digitālā Eiropa”.

Sesijā tika sīki izklāstīta galīgā anketa, kas tiks īstenota, un dalībnieki tika informēti par to, kad un kā tā būtu jāizmanto.  Tika iesniegta arī jaunā DMA rokasgrāmata (.pdf).

Pasākuma darba kārtība:

  • Politikas uzraudzības instruments EDIH kopienai
  • Jaunākie notikumi Digitālo tirgu aktā
  • DMA moduļi, dimensijas un jautājumi + jautājumi un atbildes
  • DMA novērtēšanas kritēriji, rezultāti un rādītāji + jautājumi un atbildes
  • EDIH un inovācijas radars + jautājumi un atbildes
  • DMA un IR rokasgrāmata EDIH vajadzībām + jautājumi un atbildes
  • Nobeiguma secinājumi

Prezentācija (.pdf) un reģistrēšana

Related content

Tīmekļseminārs par digitālās gatavības novērtēšanas rīku

Event | 12 -JAN- 2022

Tīmekļseminārs notiks 12. janvārī no plkst. 10.00–12.00 pēc Centrāleiropas laika, lai iepazīstinātu ar DMA anketas galīgo redakciju un pievienoto lietotāja rokasgrāmatu. Šajā tīmekļseminārā tiks izklāstīta EDIH klientu digitālā brieduma novērtēšanas metodika.