Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

2021. gada inovācijas Radara balvas laureāti zaļās un digitālās inovācijas jomā

Eiropas Komisija ir piešķīrusi balvas dažiem daudzsološākajiem jauninājumiem Eiropā, kas radušies ES finansētos pētniecības un inovācijas projektos.

innovation radar logo representing a target with text "innovation radar prize winner"

Innovation Radar, European Commission

 MetGen no Somijas kopumā tika piešķirta 2021. gada inovācijas radara balva. To ilgtspējīgā biobāzētā piedeva iepakojumam uz šķiedru bāzes nodrošina labāku kartona iepakojuma izturību un mitruma noturību. Turklāt, nodrošinot, ka kartonā nav naftas ķīmijas produktu, iepakojumu ir vieglāk pārstrādāt, un mazāk no tā nonāk poligonā.

Uzvarētājus atlasīja vēl trīs kategorijās.

Pirmkārt, “Inovatīvās ilgtspējas tehnoloģijas” uzvarēja C2CA tehnoloģija no Nīderlandes, kas ir izstrādājusi patentētu sistēmu būvmateriālu reciklēšanai, kā rezultātā tika samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Otrkārt, balvas “Inovatīvās veselības aprūpes tehnoloģijas” ieguvēja bija React4Life no Itālijas par to orgāna mikroshēmas risinājumu, kas atbalsta personalizētu zāļu izstrādi un var paātrināt jaunu terapiju izstrādi.

Visbeidzot, Kypo no Čehijas uzvarēja savas atklātā pirmkoda kiberdrošības apmācības platformas kategorijā “Disruptīva inovācija”, palīdzot novērst kiberdrošības prasmju trūkumu Eiropā. Inovācijas radara ikgadējā pasākumā, kas notika 21. oktobrī, 12 finālisti no visas Eiropas iepazīstināja ieguldītāju un uzņēmēju žūriju ar ES atbalstītajiem revolucionārajiem jauninājumiem.

Inovācijas radars ir Komisijas iniciatīva, kurā uzsvērtas inovācijas, kas rodas pētniecības un inovācijas projektos, kurus ES finansē saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un programmu “Apvārsnis Eiropa”, kas ir ES pētniecības un inovācijas programmas 2014.–2020. gadam un 2021.–2027. gadam. Šis ikgadējais konkurss notiek kopš 2015. gada, piešķirot balvas labākajiem ES atbalstītajiem novatoriem, kuri ir izstrādājuši risinājumus, kas var nonākt tirgū.

Vairāk informācijas