Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Drošāka interneta diena: uzlabot internetu un padarīt to drošāku bērniem un jauniešiem

Šīs nedēļas sākumā Komisija svinēja 20. Drošāka interneta dienu, kuras mērķis bija dot iespēju bērniem un jauniešiem visā pasaulē droši un atbildīgāk izmantot digitālās tehnoloģijas.

poster showing a character in the format of a smartphone, with a festive hat and pointing to a firework with 2Oth edition written on it - text shows Safer Internet Day 2023 - Together for a better internet

European Commission

Lai atzīmētu šo notikumu, tā ir publicējusi bērniem draudzīgu stratēģijas “Bērniem labāks internets” versiju visās ES oficiālajās valodās un ukraiņu valodā. Tā ir arī publicējusi bērniem draudzīgu Digitālo principu deklarācijas versiju, kā arī tiešsaistes spēli par digitālajiem principiem, lai bērni un pusaudži varētu uzzināt par savām tiesībām digitālajā pasaulē.

ES ir aptuveni 80 miljoni cilvēku, kas jaunāki par 18 gadiem. Pagājušajā gadā ES ir ieviesusi vairākus instrumentus, kas ietver pasākumus jauniešu aizsardzībai un iespēju nodrošināšanai tiešsaistē. Tie ietver Eiropas Deklarāciju par digitālajām tiesībām un principiem, kurā ir konkrētas saistības attiecībā uz bērniem tiešsaistē. To 2022. gada decembrī parakstīja Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes priekšsēdētāji. Turklāt digitālo pakalpojumu tiesību akts, kas stājās spēkā 2022. gada novembrī, ievieš stingrus noteikumus, lai aizsargātu nepilngadīgo privātumu, drošumu un drošību, un Eiropas stratēģija par labāku internetu bērniem (BIK+) uzlabos vecumam piemērotus digitālos pakalpojumus un palīdzēs nodrošināt, ka ikviens bērns tiek aizsargāts, pilnvarots un respektēts tiešsaistē.

Priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica sacīja: 

Veicot visu mūsu darbu, mēs cenšamies nodrošināt, ka bērnu tiesības tiek piemērotas tiešsaistē, jo tās tiek piemērotas bezsaistē. Mēs apvienojam spēkus un idejas par labāku un drošāku internetu ar vienlīdzīgām iespējām un aizraujošiem atklājumiem katram bērnam. Mēs palīdzam kopā ar viņiem veidot bērnu un pusaudžu digitālās un medijpratības prasmes, lai nodrošinātu, ka viņi ir pilnībā un vienlīdzīgi iesaistīti digitālajā pārejā gan ES, gan pasaulē.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons sacīja:

Pēc 20 Drošāka interneta dienas Eiropas Savienībai ir daudz lepnuma. Tā ir izstrādājusi instrumentu kopumu, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas bērniem un pusaudžiem un viņu aizsardzību visā ES un lai nodrošinātu, ka nākamā paaudze ir digitāli kompetenta un pārliecināta. Mēs turpināsim kopīgi strādāt pie labāka interneta izveides, tostarp pie rīcības kodeksa par vecumam piemērotu dizainu, ko mēs drīz sāksim.

Video vēstījumi Drošāka interneta dienas 20. gadadienai: