Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Komisija intervē ieinteresētās personas platformas-uzņēmējdarbības pārskatā

Saistībā ar platformas un uzņēmējdarbības platformas (P2B) regulas plānoto pārskatīšanu Komisija izvērtē regulas līdzšinējo ietekmi.

Saistībā ar plānoto P2B regulas ( Regula (ES)2019/1150) pārskatīšanu Komisija izvērtē regulas līdzšinējo ietekmi. P2B regulas mērķis ir nodrošināt platformu taisnīgu, pārredzamu un paredzamu attieksmi pret komerciālajiem lietotājiem, nodrošināt efektīvākas iespējas strīdu izšķiršanai un radīt paredzamu un inovācijām labvēlīgu regulatīvo vidi platformām ES.

Pētniecības un politikas analīzes centrs PPMI pašlaik intervē ieinteresētās personas par regulas ietekmi un pieredzi gandrīz divu gadu laikā kopš tās piemērošanas sākuma.

Ja esat komerciālais lietotājs, kas paļaujas uz tiešsaistes platformām, tiešsaistes platformu vai meklētājprogrammu, kas atbilst Platformu un uzņēmumu regulai, jūs tiekat stingri mudināts piedalīties intervijas procesā.

Dalība ir pilnīgi brīvprātīga, un visas atbildes paliks konfidenciālas. Turklāt savāktās atbildes tiks rūpīgi anonimizētas, un visa identificējamā informācija tiks dzēsta. Šo uzaicinājumu varat arī darīt zināmu tālāk, ja zināt par piemērotu intervijas partneri.

Noklikšķiniet šeit, lai pieteiktos intervijas procesam, kas notiks 2022. gada maijā un jūnijā.