Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Komisija aicina iedzīvotājus un organizācijas paust savu viedokli par Eiropas Kibernoturības aktu

Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu, lai apkopotu visu attiecīgo personu viedokļus un pieredzi par gaidāmo Eiropas Kibernoturības aktu.

Glowing futuristic background with lock on digital integrated circuit

iStock photo Getty Images plus

Ar šo aktu Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena pirmo reizi paziņoja 2021. gada septembra runā par stāvokli Savienībā, un tā mērķis ir izveidot kopīgus kiberdrošības noteikumus digitālajiem produktiem un saistītajiem pakalpojumiem, kas tiek laisti tirgū visā Eiropas Savienībā. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti tiks iekļauti Komisijas tiesību akta priekšlikumā, kas gaidāms šā gada otrajā pusē.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons sacīja:

Lai stātos pretī mūsdienu daudzveidīgajiem un sarežģītajiem kiberuzbrukumiem, mums ir vajadzīgas progresīvas tehnoloģijas, droša infrastruktūra un pastiprināta operatīvā sadarbība, kā arī kopīga pieeja attiecībā uz produktu un pakalpojumu kiberdrošības kritērijiem. Mēs ceram saņemt ieguldījumu no visiem ieinteresētajiem iedzīvotājiem un organizācijām, lai palīdzētu mums veidot jauno Kibernoturības aktu, kas kļūs par svarīgu Eiropas kiberdrošības stratēģiskā, politikas un tiesiskā regulējuma daļu.

Kibernoturības akts papildinās spēkā esošo ES tiesisko regulējumu, kas ietver Tīklu un informācijas sistēmu drošības direktīvu (TID direktīva) un Kiberdrošības aktu, kā arī gaidāmo direktīvu par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā (TID 2), ko Komisija ierosināja 2020. gada decembrī. Sabiedriskā apspriešana notiks tuvākajās 10 nedēļās, proti, līdz 2022. gada 25. maijam. Turklāt Komisija ir publicējusi aicinājumu sniegt pierādījumus, lai sagatavotu pārskatu par pašlaik konstatētajām problēmām un iespējamiem veidiem, kā tās risināt. Uzaicinājumu iesniegt atsauksmes varēs izteikt līdztekus sabiedriskajai apspriešanai, arī 10 nedēļas.

Sīkāka informācija par sabiedrisko apspriešanu