Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Komisija sāk darbu pie Eiropas Prasmju gada

Pēc Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas paziņojuma 2022. gada runā par stāvokli Savienībā Komisija pieņēma priekšlikumu 2023. gadu pasludināt par Eiropas Prasmju gadu.

photo of a person working on a laptop with words Skill Knowledge Training and Ability written over it

iStock photo Getty images plus

Zaļā un digitālā pārkārtošanās paver jaunas iespējas cilvēkiem un ES ekonomikai. Attiecīgās prasmes dod cilvēkiem iespēju sekmīgi orientēties darba tirgū un pilnībā iesaistīties sabiedrībā un demokrātijā. 

 

Paziņojums presei (viss teksts)