Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Komisija izveido alianses mikroelektronikas un mākoņdatošanas tehnoloģiju jomā

Eiropas Komisija ir izveidojusi divas jaunas rūpniecības alianses: apstrādātāju un pusvadītāju tehnoloģiju alianse un Eiropas Rūpniecisko datu, perifērdatošanas un mākoņdatošanas alianse.

Abas jaunās alianses virzīs nākamās paaudzes mikroshēmas un rūpnieciskās mākoņdatošanas/perifērdatošanas tehnoloģijas un nodrošinās ES spējas, kas vajadzīgas, lai stiprinātu tās kritisko digitālo infrastruktūru, produktus un pakalpojumus. Alianses apvienos uzņēmumus, dalībvalstu pārstāvjus, akadēmisko pasauli, lietotājus, kā arī pētniecības un tehnoloģijas organizācijas.

Paziņojums presei (viss teksts)

Lejupielādēšanai

1. Declaration: Alliance for Processors and Semiconductor Technologies
Lejupielādēt 
2. Terms of Reference: Alliance for Processors and Semiconductor Technologies
Lejupielādēt 
3. Declaration: Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud
Lejupielādēt 
4. Terms of Reference: Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud
Lejupielādēt