Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Komisija izveido Eiropas regulatīvo “smilškasti” blokķēdei

Komisija ir izveidojusi Eiropas regulatīvo “smilškasti” blokķēdes jomā. Smilškastes ir kontrolēta vide, kurā uzņēmumi var testēt savus produktus un pakalpojumus, vienlaikus sadarbojoties ar attiecīgajiem regulatoriem.

graphic representation of blockchain concept showing a person working on a laptop with a graphic of secure information blocks

iStock photo Getty images plus

Šī “smilškaste” nodrošinās juridisko noteiktību decentralizētiem tehnoloģiju risinājumiem, tostarp blokķēdei, identificējot šķēršļus to ieviešanai no juridiskā un regulatīvā viedokļa un sniedzot juridiskas konsultācijas, pieredzi regulējuma jomā un norādījumus drošā un konfidenciālā vidē. Tam būtu arī jāļauj regulatoriem un uzraudzītājiem uzlabot zināšanas par progresīvām blokķēdes tehnoloģijām un apmainīties ar paraugpraksi, izmantojot dialogus.

No 2023. līdz 2026. gadam Sandbox katru gadu atbalstīs 20 projektus, tostarp publiskā sektora izmantošanas gadījumus Eiropas blokķēdes pakalpojumu infrastruktūrā (EBSI), kas ir daudzvalstu projekts digitālās desmitgades ietvaros, kuru atbalsta Komisija, visas dalībvalstis, Norvēģija un Lihtenšteina. Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus būs spēkā līdz 2023. gada 14. aprīlim.

“Smilškaste” tiek atbalstīta ar programmu “Digitālā Eiropa” – ES finansējuma programmu, kas vērsta uz digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumiem, iedzīvotājiem un publiskās pārvaldes iestādēm. Tas arī palīdzēs Eiropai sasniegt tās vērienīgo mērķi attiecībā uz digitālo līderību digitālajā desmitgadē, jo juridiskās nenoteiktības samazināšana blokķēdes jomā ļaus to ieviest visās nozarēs.

Vairāk informācijas