Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Komisija izveido Eiropas regulatīvo “smilškasti” blokķēdes vajadzībām

Šodien Komisija nāca klajā ar Eiropas regulatīvo pastkasti blokķēžu jomā. Smilškastes ir kontrolēta vide, kurā uzņēmumi var pārbaudīt savus produktus un pakalpojumus, sadarbojoties ar attiecīgajiem regulatoriem.

graphic representation of blockchain concept showing a person working on a laptop with a graphic of secure information blocks

iStock photo Getty images plus

Šī “smilškaste” nodrošinās juridisko noteiktību decentralizētiem tehnoloģiju risinājumiem, tostarp blokķēdēm, apzinot šķēršļus to ieviešanai no juridiskā un regulatīvā viedokļa un sniedzot juridiskas konsultācijas, regulatīvo pieredzi un norādījumus drošā un konfidenciālā vidē. Tai būtu arī jāļauj regulatoriem un uzraudzītājiem uzlabot zināšanas par progresīvām blokķēžu tehnoloģijām un apmainīties ar paraugpraksi, izmantojot dialogus.

No 2023. līdz 2026. gadam Sandbox atbalstīs 20 projektus katru gadu, tostarp publiskā sektora izmantošanas gadījumus Eiropas blokķēžu pakalpojumu infrastruktūrā (EBSI), kas ir daudzvalstu projekts digitālās desmitgades ietvaros, kuru atbalsta Komisija, visas dalībvalstis, Norvēģija un Lihtenšteina. Pirmais uzaicinājums būs spēkā līdz 2023. gada 14. aprīlim.

Sandbox atbalsta programma “Digitālā Eiropa”, kas ir ES finansēšanas programma, kuras mērķis ir digitālo tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem, iedzīvotājiem un publiskās pārvaldes iestādēm. Tas arī palīdzēs Eiropai sasniegt tās mērķi attiecībā uz digitālo līderību digitālajā desmitgadē, jo juridiskās nenoteiktības samazināšana saistībā ar blokķēdi ļaus to ieviest visās nozarēs.

Vairāk informācijas