Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Komisija atzinīgi vērtē to, ka Padome ir apstiprinājusi orientējošo sistēmu hibrīda ātrās reaģēšanas vienību praktiskai izveidei

Tas paver ceļu šādu vienību izvietošanai pēc pieprasījuma, gatavojoties hibrīddraudiem un kampaņām un apkarojot tos mūsdienu drošības vidē, kas pasliktinās, pieaugot dezinformācijai, kiberuzbrukumiem, uzbrukumiem kritiskajai infrastruktūrai, instrumentalizētai migrācijai un ļaunprātīgo dalībnieku iejaukšanās vēlēšanās.

Commission welcomes the Council approval of the Guiding framework for the practical establishment of the Hybrid Rapid Response Teams

iStock Photo Getty Images +

Hibrīdās ātrās reaģēšanas vienības tagad būs viens no galvenajiem instrumentiem, lai atbalstītu ES dalībvalstis un partnervalstis hibrīddraudu apkarošanā, kas ir daļa no ES hibrīddraudu rīkkopas.

Kā viens no Stratēģiskā kompasa galvenajiem rezultātiem tie sniegs pielāgotu un mērķtiecīgu īstermiņa palīdzību dalībvalstīm, partnervalstīm un kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) misijām un operācijām, pamatojoties uz attiecīgajām valstu un ES civilajām un militārajām zināšanām hibrīddraudu apkarošanā. Lai nodrošinātu ātru izvietošanu, Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centrs (ERCC) tiks izmantots kā operatīvais centrs izvietošanai partnervalstīs.

Plašāka informācija atrodama Padomes paziņojumā presei, Padomes secinājumos un Stratēģiskajā kompasā

Jūs varat arī uzzināt vairāk par cīņu pret dezinformāciju tiešsaistē un kiberdrošību.