Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos sākt Savienības drošas savienojamības programmu IRIS²

Komisija atzinīgi novērtēja 17. novembrī panākto politisko vienošanos starp Eiropas Parlamentu un ES dalībvalstīm par Savienības drošas savienojamības programmu 2023.–2027. gadam, kuras budžets ir 2,4 miljardi EUR.

photo of a satellite flying over Europe and Northern Africa

iStock photo Getty images plus

 Programmas mērķis ir izvērst ES satelītu konstelāciju ar nosaukumu “IRIS²” (Infrastruktūra izturētspējai, savienojamībai un drošībai caur satelītu). Tagad sarunas ir noslēgušās, paverot ceļu juridiskā teksta galīgajai apstiprināšanai Eiropas Parlamentā un Eiropas Savienības Padomē.

Paziņojums presei (viss teksts)