Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Autortiesības: Komisija aicina dalībvalstis ievērot ES noteikumus par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū

Komisija ir pieprasījusi Austrijai, Beļģijai, Bulgārijai, Čehijai, Dānijai, Igaunijai, Grieķijai, Spānijai, Somijai, Francijai, Horvātijai, Īrijai, Itālijai, Lietuvai, Luksemburgai, Latvijai, Polijai, Portugālei, Rumānijai, Zviedrijai, Slovēnijai un Slovākijai paziņot informāciju par to, kā to tiesību aktos tiek ieviesti noteikumi, kas iekļauti Direktīvā par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū (Direktīva (ES) 2019/790).

" "

Eiropas Komisija ir arī pieprasījusi Austrijai, Beļģijai, Bulgārijai, Kiprai, Čehijai, Igaunijai, Grieķijai, Spānijai, Somijai, Francijai, Horvātijai, Īrijai, Itālijai, Lietuvai, Luksemburgai, Latvijai, Polijai, Portugālei, Rumānijai, Slovēnijai un Slovākijai paziņot informāciju par to, kā to tiesību aktos ir transponēta Direktīva (ES) 2019/789 par tiešsaistes televīzijas un radio programmām.

Tā kā iepriekš minētās dalībvalstis nav paziņojušas par valsts transponēšanas pasākumiem vai to ir darījušas tikai daļēji, Komisija šodien nolēma sākt pārkāpuma procedūras, nosūtot oficiāla paziņojuma vēstules.

Abu direktīvu mērķis ir modernizēt ES autortiesību noteikumus un dot iespēju patērētājiem un radītājiem maksimāli izmantot digitālo pasauli. Tās nostiprina radošo nozaru pozīciju, ļauj vairāk izmantot digitālos līdzekļus sabiedrības pamatjomās un atvieglo radio un televīzijas programmu izplatīšanu visā ES.

Termiņš šo direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos bija 2021. gada 7. jūnijs. Šīm dalībvalstīm tagad ir divi mēneši, lai atbildētu uz šīm vēstulēm un veiktu vajadzīgos pasākumus. Ja netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var nolemt sniegt argumentētus atzinumus.