Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Digitālo tirgu akts: Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos par noteikumiem, kas nodrošinās godīgus un atvērtus digitālos tirgus

Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta un ES dalībvalstu vakar ātri panākto politisko vienošanos par Digitālo tirgu aktu.

graphic showing interconnected digital icons

iStock photo Getty images plus

Regula, par kuru vienošanās panākta nedaudz vairāk kā gadu pēc tās ierosināšanas, ir viena no pirmajām šāda veida iniciatīvām, lai visaptveroši regulētu varu, ko lielākajiem digitālajiem uzņēmumiem sniedz vārtziņa statuss.

Paziņojums presei (viss teksts)

Informatīvs paziņojums