Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Digitālo pakalpojumu akts: Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos par noteikumiem, kas nodrošina drošu un atbildīgu tiešsaistes vidi

Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta un ES dalībvalstu šodien panākto ātro politisko vienošanos par priekšlikumu Digitālo pakalpojumu aktam (DSA), ko Komisija ierosināja 2020. gada decembrī.

graphic showing a triangle with text Digital Services Act

European Commission

Aktā ir noteikts vēl nepieredzēts jauns standarts, kas attiecas uz tiešsaistes platformu pārskatatbildību par nelikumīgu un kaitīgu saturu. Tas nodrošinās interneta lietotāju un to pamattiesību labāku aizsardzību, kā arī noteiks vienotu noteikumu kopumu iekšējā tirgū, palīdzot mazākām platformām paplašināt darbību.

Paziņojums presei (viss teksts)