Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

ES un Japāna veicina kopīgu darbu digitālās identitātes, pusvadītāju, mākslīgā intelekta jomā

ES un Japāna Briselē rīkoja otro Digitālās partnerības padomes sanāksmi.

EU and Japan advance joint work on digital identity, semiconductors, artificial intelligence

iStock Photo Getty Images +

Padomi vadīja iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons (Thierry Breton) un Japānas digitālās pārveides ministrs Taro Kono (Taro Kono), iekšlietu un komunikāciju ministrs Takeaki Matsumoto (Takeaki Matsumoto) un parlamentārais ekonomikas, tirdzniecības un rūpniecības ministra vietnieks Taku Išii (Taku Ishii).

ES un Japāna atkārtoti apstiprināja, cik svarīga ir to stratēģiskā partnerība, lai veicinātu to kopīgās vērtības un redzējumu par digitālo pārveidi, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta cilvēkiem un tiek ievērotas pamattiesības. Partneri atzinīgi novērtēja digitālās partnerības sekmīgo īstenošanu un izvērtēja progresu, kas panākts kopš pirmās Digitālās partnerības padomes 2023. gadā. Viņi vienojās par jaunu rezultātu sarakstu turpmākai sadarbībai tādās digitālās pamattehnoloģijās kā mākslīgais intelekts (MI), 5G, 6G, pusvadītāji, augstas veiktspējas datošana (HPC) un kvantu tehnoloģija, sadarbības stiprināšana datu un platformu ekonomikā, zemūdens kabeļi, eID un kiberdrošība.

Lasiet visu paziņojumu presei un uzziniet vairāk par ES digitālajām partnerībām.

 

Related content