Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

ES kohēzijas politika: Vairāk nekā 1,5 miljoni ES finansētu projektu ir pieejami jaunā publiskā platformā

Šonedēļ Komisija izveidoja “Kohesio” — publisku tiešsaistes platformu, kurā apkopota visa informācija par vairāk nekā 1,5 miljoniem projektu visās 27 dalībvalstīs, ko kopš 2014. gada finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda (ESF).

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

Tā ir pirmā reize, kad tiek izveidota un visiem darīta pieejama šāda visaptveroša projektu datu platforma, kas būs pieejama visās ES valodās. Lai to izveidotu, bija vajadzīga cieša sadarbība ar vadošajām iestādēm dažādās dalībvalstīs vai reģionos, jo kohēzijas projektus pārvalda valsts un reģionālās iestādes.

Paziņojums presei (viss teksts)

Kohesio platforma

Kohēzijas forums