Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

ES un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padome: mūsu atjaunotās partnerības stiprināšana šajā sarežģītajā laikā

ES un ASV ir atkārtoti apstiprinājušas savu ciešo sadarbību, lai risinātu globālās tirdzniecības un tehnoloģiju problēmas saskaņā ar kopīgo apņemšanos attiecībā uz demokrātiju, brīvību un cilvēktiesībām.

picture of the flags of the United States of America and the European Union

iStock photo Getty images plus

Tiekoties Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes (TTC) otrajā ministru sanāksmē Parīzē, abas puses atkārtoti uzsvēra TTC centrālo lomu atjaunotajā transatlantiskajā partnerībā, kas jau ir palīdzējusi koordinēt kopīgos pasākumus, ko ES un ASV veic saistībā ar Krievijas agresiju pret Ukrainu.

Paziņojums presei (viss teksts)