Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikācija

9 miljoni eiro Eiropas Mākslīgā intelekta pēc pieprasījuma platformas izveidei

Eiropas Komisija ir finansējusi konsorciju, lai izstrādātu Eiropas stratēģiski svarīgās mākslīgā intelekta infrastruktūras nākamo posmu, kas pazīstams kā AI pēc pieprasījuma platforma (AIOD).

graphic showing a hand reaching out to a virtual brain composed of microprocessors and text AI Artificial Intelligence Excellence and Trust

European Commission

Ar programmas “Apvārsnis Eiropa” (mākslīgais intelekts un robotika) starpniecību projektam AI4Europe, ko vada Īrijas Universitātes koledža Korka (UCC), ir piešķirti 9 miljoni EUR platformas izstrādei. Konsorcijs, kurā ir vēl 23 partneri no 14 citām Eiropas valstīm: Beļģija, Francija, Grieķija, Itālija, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Vācija un Zviedrija.

Platformas “MI pēc pieprasījuma” mērķis ir apvienot Eiropas MI kopienu, vienlaikus popularizējot Eiropas vērtības. Platforma darbojas kā katalizators uz MI balstītas inovācijas atbalstam, kā rezultātā tiek radīti jauni produkti, pakalpojumi un risinājumi, kas dod labumu Eiropas rūpniecībai, tirdzniecībai un sabiedrībai. Apvienojot cilvēkus, kopienas resurss tiecas novērst Eiropas mākslīgā intelekta vides sadrumstalotību un veicināt tehnoloģiju pārnesi no pētniecības uz uzņēmumiem. Platforma, kas tika uzsākta 2019. gadā ar Eiropas Komisijas atbalstu, turpmākajos gados turpinās attīstīties, veicot papildu ieguldījumus, kuru rezultātā platforma pievienos papildu pakalpojumus un rīkus.

AI4Europe pamatā ir AI4EU projekta darbs, kā arī ar mākslīgo intelektu saistītu Eiropas finansēto projektu ekosistēma, kas arvien attīstās. Platforma, kas aprīkota ar vajadzīgo aparatūru, piedāvās sadarbspējīgus pakalpojumus, datus un rīkus no vairākām saistītām kopienām un sniegs risinājumus, lai veicinātu pētniecības produktivitāti, reproducējamību un sadarbību. AI4Europe izveidos un atbalstīs mehānismus, lai veicinātu apmaiņu starp akadēmiskajām aprindām un rūpniecību un nodrošinātu, ka platforma sasniedz nākamās paaudzes pētniekus, novatorus un uzņēmumus visā Eiropā un sadarbojas ar tiem.

Komisija plāno mākslīgajā intelektā ieguldīt 1 miljardu eiro gadā, lai digitālās desmitgades laikā panāktu ikgadēju ieguldījumu 20 miljardu EUR apmērā, mobilizējot papildu investīcijas no privātā sektora un dalībvalstīm.

Platforma “MI pēc pieprasījuma” ir būtisks elements Komisijas stratēģijā mākslīgā intelekta jomā, kuras mērķis ir padarīt Eiropu par pasaules līderi antropocentriska un uzticama mākslīgā intelekta jomā.