Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Eiropas Mediju brīvības akts. Komisija ierosina noteikumus plašsaziņas līdzekļu plurālisma un neatkarības aizsardzībai ES

Eiropas Komisija šodien pieņēma Eiropas Plašsaziņas līdzekļu brīvības aktu, kas ir jauns noteikumu kopums plašsaziņas līdzekļu plurālisma un neatkarības aizsardzībai ES.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

Ierosinātā regula cita starpā ietver aizsardzības pasākumus pret politisku iejaukšanos redakcionālos lēmumos un pret novērošanu. Tajā galvenā uzmanība pievērsta sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu neatkarībai un stabilam finansējumam, kā arī plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību un valsts reklāmas piešķiršanas pārredzamībai. Tajā ir izklāstīti arī pasākumi redaktoru neatkarības aizsardzībai un interešu konfliktu atklāšanai. Visbeidzot, ar likumu tiks risināts jautājums par plašsaziņas līdzekļu koncentrāciju un tiks izveidota jauna neatkarīga Eiropas Plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu padome, kuras sastāvā būs valstu plašsaziņas līdzekļu iestādes. Komisija arī pieņēma papildu ieteikumu, lai veicinātu iekšējus aizsardzības pasākumus redakcionālajai neatkarībai.

Paziņojums presei (viss teksts)

Related content