Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Zibinformācija par progresīvo valsts QCI sistēmu ieviešanu un tīkla zvanu rezultātiem

Uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus rezultāti: Progresīvu valstu QCI sistēmu un tīkla izvēršana programmas “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) ietvaros.

Shēmas uz zila fona

Lejupielādēšanai

Flash_call_info: DIGITAL-2022-QCI-02
Lejupielādēt