Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Nākamais solis ceļā uz ilgtermiņa nolīgumu “Viesabonēšana kā mājās” ar Ukrainu

Ukraina šodien ir solis tuvāk ES bezmaksas viesabonēšanas zonai, jo Komisija pieņēma priekšlikumu iekļaut viesabonēšanu ES un Ukrainas asociācijas nolīgumā.

photo of travelers and commuters mounting on a train

iStock photo Getty images plus

Tiklīdz tā būs ieviesta, apmeklētājiem no Ukrainas vairs nebūs jāmaksā papildu maksa par mobilo tālruņu izmantošanu, ceļojot pa ES, savukārt ceļotājiem no ES, apmeklējot Ukrainu, būs tādas pašas tiesības.

Paziņojums presei (viss teksts)