Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Mediju brīvība. Komisija aicina Ungāriju ievērot ES elektronisko sakaru noteikumus

Komisija nolēma nosūtīt Ungārijai argumentētu atzinumu par Ungārijas Plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumu ļoti apšaubāmu iemeslu dēļ noraidīt Klubradio pieteikumu par radiofrekvenču spektra izmantošanu.

photo of a radiostation studio with microphone and computer screens

iStock photo Getty Images plus

Uz radiofrekvenču spektra izmantošanai piesaistītajiem nosacījumiem un procedūrām minēto tiesību piešķiršanai, pagarināšanai, atjaunošanai vai atsaukšanai attiecas ES telesakaru noteikumi, kas izklāstīti Eiropas Elektronisko sakaru kodeksā (Direktīva (ES) 2018/1972). Šo noteikumu galvenie elementi ir proporcionalitātes un nediskriminācijas principi. Komisija uzskata, ka Ungārijas Mediju padomes lēmumi atteikt Klubradio tiesību atjaunošanu bija neproporcionāli un nepārredzami un līdz ar to pārkāpa ES tiesības. Komisija arī uzskata, ka Ungārijas valsts mediju likums šajā konkrētajā gadījumā ir piemērots diskriminējoši. Komisija sāka pārkāpuma procedūru, 2021. gada 9. jūnijā nosūtot Ungārijas iestādēm oficiāla paziņojuma vēstuli, un Ungārijas iestāžu atsūtītā atbilde nekliedēja Komisijas paustās bažas. Ja Ungārija nākamo 2 mēnešu laikā nesaskaņos savu lēmumu ar ES elektronisko sakaru noteikumiem, Komisija var nolemt nodot lietu izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā.