Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Mediju brīvība. Komisija sāk pārkāpuma procedūru pret Ungāriju par ES elektronisko sakaru noteikumu neievērošanu

Šonedēļ Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru pret Ungāriju pēc Ungārijas Plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumiem noraidīt Klubradio pieteikumu par radiofrekvenču spektra izmantošanu ļoti apšaubāmu iemeslu dēļ.

photo of a radio microphone

iStock photos Getty Images plus

Uz radiofrekvenču spektra izmantošanai piesaistītajiem nosacījumiem un procedūrām minēto tiesību piešķiršanai, pagarināšanai, atjaunošanai vai atsaukšanai attiecas ES telesakaru noteikumi, kas izklāstīti Eiropas Elektronisko sakaru kodeksā (Direktīva (ES) 2018/1972). Šo noteikumu galvenie elementi ir proporcionalitātes un nediskriminācijas principi.

Komisija uzskata, ka Ungārijas Mediju padomes lēmumi atteikt Klubradio tiesību atjaunošanu bija neproporcionāli un nepārredzami un līdz ar to pārkāpa ES tiesības. Komisija arī uzskata, ka Ungārijas valsts mediju likums šajā konkrētajā gadījumā ir piemērots diskriminējoši. Rezultātā Komisija nolēma Ungārijai nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli. Tagad Ungārijai ir doti divi mēneši, lai atbildētu uz Komisijas minētajiem argumentiem. Ja netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var nolemt spert nākamo soli pārkāpuma procedūrā un nosūtīt argumentētu atzinumu.