Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Mediju brīvība. Komisija vēršas Tiesā pret Ungāriju par ES elektronisko sakaru noteikumu neievērošanu

Šodien Komisija ir nolēmusi vērsties Tiesā pret Ungāriju par ES telesakaru noteikumu pārkāpšanu ar Ungārijas Plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumu ļoti apšaubāmu iemeslu dēļ noraidīt Klubradio pieteikumu par radiofrekvenču spektra izmantošanu.

radio journalist

© Getty images

Uz radiofrekvenču spektra izmantošanai piesaistītajiem nosacījumiem un procedūrām minēto tiesību piešķiršanai, pagarināšanai, atjaunošanai vai atsaukšanai attiecas ES elektronisko sakaru noteikumi, kas izklāstīti Eiropas Elektronisko sakaru kodeksā (Direktīva (ES) 2018/1972). Saskaņā ar ES elektronisko sakaru noteikumiem radiofrekvenču izmantošanas tiesības jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem, pārredzamiem, nediskriminējošiem un samērīgiem kritērijiem.

 

Paziņojums presei (viss teksts)