Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Jauna stratēģija “Bērniem labāks internets” Digitālajā asamblejā

Digitālās asamblejas programmas ietvaros darbseminārs “Mieux protéger les mineurs sur Internet/BIK” sniegs iespēju iepazīstināt ar nesen pieņemto Eiropas stratēģiju “Bērniem labāks internets” (BIK+), lai uzlabotu vecumam piemērotus digitālos pakalpojumus un nodrošinātu, ka ikviens bērns tiek aizsargāts, pilntiesīgs un cienīts tiešsaistē.

BIK+ darbseminārs angļu valodā notiks otrdien, 2022. gada 21. jūnijā, plkst. 10.00–12.30 pēc Viduseiropas laika 2,5 stundas un tiks sadalīts divās paneļdiskusijās, galveno uzmanību pievēršot BIK+ stratēģijas galvenajiem pīlāriem, proti, “aizsardzība” un “Iespējas un līdzdalība”.

Abas paneļdiskusijas tiek organizētas daudzpusējā veidā, pulcējot pārstāvjus no ES un valstu politikas jomas, privātā sektora, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un BIK Jaunatnes vēstniekiem — jauniešiem, kas pārstāv Eiropas jauniešus un dalās savās idejās un pieredzē par drošāku internetu.

Ir iespējams sekot semināra norisei tiešsaistē. 

Pilna programma un reģistrācija

Eiropas stratēģija “Bērniem labāks internets” (BIK+)