Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Apspriešanās par atklāto tirgu: Kopprojektu sērijas pilotprojekts ceļu pieejamības un satiksmes drošības uzlabošanai

Norvēģijas grāfistes padome Troms un Finnmark vēlas likt tirgum izstrādāt viedus risinājumus, kas uzlabotu pieejamību un palielinātu satiksmes drošību uz ceļiem, lai transportlīdzekļi nenotiktu vietās, kur nav vietas.

Troms un Finnmark logotips

Tās aicina potenciāli ieinteresētos pretendentus piedalīties atklātā tirgus apspriešanā no 2022. gada 23. marta līdz 4. aprīlim, lai sagatavotos gaidāmajam iepirkumam pirmskomercializācijas posmā (PCP) par šo tematu.

Svarīgi transporta maršruti
Tromas un Finnmarkas grāfistes autoceļu tīkls ir svarīgi transporta ceļi gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Problēma ir tāda, ka aptuveni 10 % ceļu tīkla ir ceļa platums, kas neatbilst ceļu standarta prasībām, kuras var izpildīt diviem lieliem transportlīdzekļiem.

Šaurās vietas un satiksmes drošība
Ja lielie transportlīdzekļi atrodas šauros tuneļos, vienam transportlīdzeklim bieži ir jāaizvietojas, kur manevrēšana var radīt bojājumus gan tunelim, gan transportlīdzeklim. Stāvos kāpumos ar mulsinošu izliekumu ir grūti redzēt pretimnākošo satiksmi, bieži vien transportlīdzekļi satiekas šaurākajos posmos, no kuriem transportlīdzekļiem ir jāapstājas. Ziemā un slidenos posmos lielie transportlīdzekļi nevar atkal pacelties, šajos sastrēgumos rodas bīstamas satiksmes situācijas, un pārtikas pārvadājumi var zaudēt vērtības, kas var izpausties kā kavēšanās ceļu tīklā.

Meklējot viedus risinājumus,
Trumsas un Finnmarkas apriņķa pašvaldības vēlas likt tirgum izstrādāt viedus risinājumus, kas uzlabo pieejamību un palielina satiksmes drošību uz mūsu ceļiem, lai transportlīdzekļi netiktu galā vietās, kur nav vietas. Apgabala pašvaldība no Troms Holding AS ir saņēmusi dotāciju līdzekļus 9,7 miljonu Norvēģijas kronu apmērā, lai izstrādātu risinājumu posmiem Troms ģeogrāfiskajā apgabalā.

Kāds ir tirgus dialoga mērķis?
Jūs tiekat aicināts uz tirgus dialogu, dialoga konferenci un vienu sanāksmi, lai informētu par projektu. Tā mērķis ir palielināt izpratni par mūsu vajadzībām, kā arī saņemt ieguldījumu publiskā iepirkuma īstenošanā pirmskomercializācijas posmā.

Ir vēlams dialogs ar iespējamajiem piegādātājiem vai konsorcijiem sensoru tehnoloģiju jomā, pētniecības un izstrādes piegādātājiem, transporta nozari, IKT un citām attiecīgām disciplīnām, kas var izstrādāt viedus risinājumus, lai transportlīdzekļi netiktu galā vietās, kur nav vietas.

Mērķis ir arī veicināt to, ka piegādātāji var savstarpēji apspriest iespējamo sadarbību konsorciju veidošanā, lai piedāvātu visaptverošu risinājumu.

Kāds ir dialoga tvērums?
Ar tirgus dialoga palīdzību mēs vēlamies:

  • informēt tirgu par projektu un vajadzību, ko vēlamies atrisināt
  • informēt par projekta īstenošanu kā iepirkumu pirmskomercializācijas posmā
  • saņemt informāciju no tirgus par konkurences noteikumiem, piešķiršanas kritērijiem un svērumu, kā arī dažādu attīstības procesa posmu finansēm un grafiku.
  • izpētīt, kādus iespējamos risinājumus tirgū var paredzēt
  • novērtēt peļņu un tirgus potenciālu
  • apspriest tirgus problēmas un to, kas piegādātājiem vajadzīgs, lai izstrādātu viedu risinājumu

Digitālā dialoga konference
Digitālā dialoga konference notiks 2022. gada 23. martā plkst. 12. 00–14: 30. Jūs varat reģistrēties šeit.

Viena sanāksme. Laikposmā no
2022. gada 29. marta līdz 4. aprīlim ieinteresētajām personām tiek dota iespēja tikties ar iepirkuma rīkotājiem “viens pret vienu”. Jūs varat reģistrēties šeit.