Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikācija

Eiropas 5G observatorijas ceturkšņa ziņojums

Eiropas 5G novērošanas centrs ir publicējis savu jaunāko ceturkšņa ziņojumu un 5G rezultātu pārskatu.

logo showing a telescope and stars with text European 5G Observatory

European 5G Observatory

Ziņošanas uzmanības centrā tagad ir pāreja no 5G gatavības uz 5G ieviešanas uzraudzību. Rezultātā rezultātu panelis ir pārveidots, lai uzsvērtu progresu attiecībā uz 5G tīkla izvēršanu un faktisko spektra pieejamību.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni visas ES valstis ir sākušas sniegt komerciālus 5G pakalpojumus vismaz daļā valsts. Vidējais 5G aptvēruma līmenis tagad sasniedz 64 % no ES iedzīvotājiem. Tomēr ievērojama daļa no šā 5G pārklājuma tiek sasniegta, izmantojot 4G spektru, nevis 5G celmjoslas. Celmjoslām ir augstāks veiktspējas potenciāls, un tās būs būtiskas, lai sniegtu progresīvus 5G pakalpojumus mašīnas-mašīnas sakariem un rūpniecības digitālajai pārveidei.

5G observatorija nodrošina faktisku informācijas avotu par 5G ieviešanu Eiropā un papildina Eiropas Komisijas publicēto digitālās ekonomikas sabiedrības rādītāju (DESI)

Izlasiet ziņojumu (.pdf)

Novērošanas centrs

Eiropas 5G novērošanas centrs tika izveidots 2018. gadā, lai uzraudzītu tirgus norises un nozares ieinteresēto personu un dalībvalstu veiktās sagatavošanas darbības saistībā ar 5G izvēršanu Eiropā un ārpus tās. Tas ļauj Komisijai novērtēt Eiropas 5G rīcības plāna īstenošanas gaitu un rīkoties, lai to pilnībā īstenotu.

5G observatorijas tiešsaistes platforma sniedz jaunākās ziņas un galvenās tendences 5G ieviešanā Eiropā un visā pasaulē, un tās ceturkšņa ziņojumos ir sniegts pārskats, tostarp rezultātu apkopojums, par 5G progresu, kā arī novērtējums, ņemot vērā 5G rīcības plāna mērķus.