Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Ceļvedis nākamās paaudzes lietu internetam Eiropā

Nākamā lietu interneta (NGIoT) koordinācijas un atbalsta darbība (CSA) ir publicējusi ceļvedi, kurā ietvertas prognozes un prioritātes pētniecībai un ieviešanai lietu interneta un perifērdatošanas jomā laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam visā Eiropā un ārpus tās.

Next-Generation Internet of Things

Pašlaik 80 % datu apstrādes un analīzes notiek datu centros un centralizētās datošanas iekārtās, bet 20 % — viedsavienotos objektos. Nākamo 5 gadu laikā tīkla perifērijā darbosies 75 % vai vairāk datu apstrādes un analīzes. Šīs paradigmas maiņas ietvaros Eiropai ir jāizmanto decentralizācijas tendence, izmantojot jaunu lietu internetu (IoT) un perifērdatošanas spējas, un jāizmanto savu kopienu zināšanas fiziskajā, industriālajā un digitālajā pasaulē, lai abu pasaules valstu labākos sasniegumus iesaistītu Eiropas nākamās paaudzes lietu interneta un perifērdatošanas infrastruktūrā.

Perifērdatošana mainīs mūsu vides izpratni, novērtēšanu un kontroli. Tas ietekmēs mākoņdatošanu, mākslīgo intelektu, enerģijas agregēšanu, precīzo lauksaimniecību, ražošanu, datu centrus, elektromobilitāti un autonomos transportlīdzekļus, radot inovācijas vilni, kas būtiski uzlabos mūsu dzīvi.

Lai atzīmētu projekta dzīves cikla beigas, NGIoT projekts 2022. gada janvārī publicēja Balto grāmatupar IoTpētniecības, inovācijas un izvēršanas prioritātēm ES, izklāstot savus secinājumus kā ieteikumus šīs jomas ekspertiem. Ceļvedī, kurā izklāstīts plašs skatījums uz attiecīgajiem IoT pētniecības un inovācijas aspektiem, ir apkopoti dažādi ieinteresēto personu iesaistes, aptauju un vidutāju rezultāti, piemēram, Nākamās paaudzes lietu interneta un redaktoru stratēģijas forums un darbseminārs par digitālo autonomiju datošanas kontinuālā.

Attēls. Nākamās paaudzes IoT ceļveža pētniecības un inovācijas aspekti.

 

NGIoT ceļvedis iezīmē jaunās paaudzes lietu interneta un perifēro tehnoloģiju, kā arī iespējamo lietojumu izmantošanas gadījumus. Iespējams, lielākā iespēja ir viedajām lietu interneta ierīcēm, kur, piemēram, miljardiem intelektisku, uz mākslīgo intelektu balstītu sensoru un pievadu vāc, apstrādā un analizē datus reāllaikā, individuāli vai kā spiets. IoT pētniecības, inovācijas un ieviešanas prioritātes ES ceļvedī ir izklāstītas projekta galīgajos ieteikumos, un tās var izgūt no NGIoT portāla.

Nākamie soļi un turpmākie pasākumi notiks gaidāmajā lietu interneta nedēļā, kas notiks Dublinā 2022. gada 20.–23. jūnijā.

Lejupielādējiet NGIoT ziņojumu šeit.

 

Pamatinformācija

Ņemot vērā tehnoloģiju attīstības un inovācijas ātrumu IKT nozarē (piemēram, mikroelektronika, apstrādes jauda, savienojamība), šajā ceļvedī ir parādīti dažādi pētniecības un inovācijas saknes, kas pašlaik var nebūt pilnībā īstenojamas, bet integrācija pavērs ceļu jaunām lietojumprogrammām un pakalpojumiem. Šai paradigmai virzībā uz tālāku attīstību būs milzīgs ekonomiskais potenciāls, izmantojot vietēju, izkliedētu datošanas infrastruktūru, un tā atvieglos jaunu pakalpojumu un uzņēmējdarbības modeļu radīšanu, īpašu uzmanību pievēršot MVU un jaunuzņēmumu lomai.

Tālejošās perifērijas vai ierīču perifērijas sistēmas ir daudz vairāk sakņotas vertikālās nozarēs, kas saistītas ar lietojumiem, nekā mūsdienu vispārlietojamākie mākoņdatošanas uzņēmējdarbības modeļi; tā ir joma, kurā 75 % no Eiropas mākoņdatošanas tirgus ir trešo valstu tirgus dalībnieki. Šajā inovācijas vilnī liela nozīme būs atvērtam pirmkodam, un perifērdatošana jau ir sākusies kā atvērta ekosistēma. To atbalsta saskaņā ar programmas “Apvārsnis Eiropa” 4. kopu Nr. 3: No mākoņdatošanas līdz lietiskajam internetam, lai atbalstītu rūpniecisko sadarbību, izmantojot atvērtas platformas un standartus, panākot Eiropas vadošo lomu visā perifērajā ekosistēmā.