Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Vienkāršot: “no mākoņa līdz malām” federācijas un datu telpas padarītas vienkāršas

“Vienkāršot” ir vieda starpprogrammatūra, kas ļaus veidot federācijas “no mākoņa līdz” un atbalstīs visas galvenās datu iniciatīvas, ko finansē Eiropas Komisija, piemēram, kopīgas Eiropas datu telpas.

Vienkāršojums būs šāds:

 • Piesaistīti konkrētiem izmantošanas gadījumiem, aptverot plašu lietu klāstu, sākot no nozaru datu telpām (piemēram, lauksaimniecības, genomikas, enerģētikas, mobilitātes) līdz galamērķim Zeme, un no MI pēc pieprasījuma līdz Eiropas atvērtās zinātnes mākoni. Vienkāršošana nodrošinās, ka datu kopas un to infrastruktūras var netraucēti savienot un padarīt sadarbspējīgas.
 • Vieds un modulārs, lai varētu nomainīt vai papildināt komponentus, neietekmējot pārējo sistēmas daļu, un mēs ceram, ka tas laika gaitā turpinās attīstīties.
 • Atklātais pirmkods, kas ļauj gūt ieskatu visās arhitektūras daļās (bez īpašumtiesību prasībām) un vienkārši izvietot.
 • Zaļa, mērogojama un elastīga, ļaujot uzraudzīt tā ekoloģiskos raksturlielumus un pievienojot jaunus lietotājus, neietekmējot sniegumu.
 • Droša un sadarbspējīga, kurā sistēmā ir iestrādāta uzticēšanās, paļāvība un atbilstība noteikumiem. Tas nozīmē, ka dalībniekiem ir bez pūlēm jādalās ar resursiem neatkarīgi no viņu datu apstrādes vides. Tas rada abstrakcijas slāni, kas nodrošina datu plūsmu starp vairākiem pakalpojumu sniedzējiem un dalībvalstīm.

Un, protams,...

 • vienkārši lietojams un paplašināts! 

Sk. arī pievienoto skaidrojumu kopumu par vienkāršojumu

Finansējums

Vienkāršība tiek finansēta, izmantojot DIGITAL Europe darba programmu, 2.1.1. tematu ( Vieda starpprogrammatūra Eiropas mākoņdatošanas federācijai un Eiropas datu telpai, kas 2021.–2022. gadā saņem 65 miljonus EUR), 2.1.2. tematu ( liela mēroga izmēģinājuma projekti uz mākoņpakalpojumiem balstītu pakalpojumu jomā) un konkrēto mērķi Nr. 2 (Mākoņdatošana, dati un mākslīgais intelekts), kurā visos tiks apsvērta iespēja tos ieviest vienkāršot.

Eiropas Komisijas uzdevums ir:

 • Ir līgumslēdzēja iestāde, kas iepērk vienkāršojumu.
 • Padarīt vienkāršojumu brīvi pieejamu un atvērtu pirmkodu publiskā un privātā sektora un galu galā Eiropas iedzīvotāju labā.
 • Izvietot savus Simpl gadījumus kā aktīvu ieinteresēto personu gaidāmajās datu telpās.
 • Būt par galveno operatoru dažās publiskā sektora datu telpās.
 • Darīt pieejamas atvērtas testēšanas vides ieinteresētajām personām, lai tās varētu izmēģināt vienkāršojumu pirms ieviešanas, papildus savai līdzdalībai datu telpās (vienkāršo smilškaste).

Sagatavošanās darbi

Ar darbuzņēmēja atbalstu mēs veicām sagatavošanas darbu, kuru mēs publicējam, kad tas ir pabeigts. Lūk, sasniedzamie rezultāti:

Turklāt darbuzņēmējs, kas veica sagatavošanas darbus, 2022. gada 30. maijā organizēja savu konstatējumu izklāstu, kurā sniedza sīkāku informāciju par Simpl kontekstu, redzējumu un iespējamo īstenošanu.

Video prezentācijas ir pieejamas šeit:

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus (jauns 2023. gada februāris)

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus tika izsludināts 2023. gada 24. februārī. Visa informācija ir pieejama TED eTendering, tostarp par to, kā uzdot jautājumus par konkursa procedūru.

Iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 24. aprīlis plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

Papildu informācijas pieprasījums par uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus jāiesniedz rakstiski tikai TED eTendering tīmekļa vietnē cilnē “Jautājumi un atbildes”, noklikšķinot uz “Izveidot jautājumu” (lai varētu izveidot un iesniegt jautājumu, jāreģistrējas TED eTendering).

 

Turpmākie pasākumi (atjaunināts 2023. gada februārī)

Pašreizējā aplēse par iepērkamo profesionālo pakalpojumu apjomu ir šāda:

 1. “vienkāršošanas” izstrāde. Tas būs atklātā pirmkoda programmatūras kopums, kā paredzēts iepriekš minētajā sākotnējā pētījumā, par kuru pretendenti varēs izstrādāt savu priekšlikumu.
 2. vienkāršota laukuma nodrošināšana un pārvaldība, kas ir iepriekš instalēta demonstrējumu/spēļu vide, kurā trešās personas (parasti nozaru datu telpas to izveides sākumposmā) var eksperimentēt atklātā pirmkoda programmatūras kopuma ieviešanu, uzturēšanu un atbalstu pirms tā ieviešanas savām vajadzībām.
 3. vairāku vienkāršotas un atvērtas programmatūras saknes nodrošināšana pielāgotas ražošanas vides veidā nozaru datu telpām, kurās Eiropas Komisija pati aktīvi piedalās to pārvaldībā (tās sauc par Simpl-Live).

Mēs paredzam šādu augsta līmeņa ceļvedi “Vienkāršošanas” īstenošanai:

 • Minimālā dzīvotspējīgā platforma, kas publicēta līdz 2024. gada sākumam.
 • Paralēli un pēc iespējas ātrāk 2024. gadā ieinteresētajām personām eksperimentēs būs pieejama atvērtā testēšanas vide (vienkāršošana).
 • Mēs pakāpeniski uzņemsimies un integrēsim lietošanas gadījumus, palīdzot tiem pielāgot vienkāršos pasākumus viņu īpašajām vajadzībām (nekaitējot to vispārīgajam raksturam). Prioritāte būs izmantot gadījumus, kas citādi finansēti saskaņā ar DIGITAL Europe darba programmu.
 • Kā atklātā pirmkoda projekts mēs veiksim turpmākus pasākumus atklātā veidā, uzklausot lietotāju vajadzības un uzņemot ārējos ieguldījumus. Ceļvedī ir paredzēti lieli jauni laidieni ik pēc sešiem mēnešiem.

Vairāk informācijas

Sīkāku informāciju par politikas kontekstu varat atrast:

Šajā jomā darbojas daudzas trešo personu iniciatīvas, un mēs ar lielu interesi sekojam, piemēram, Gaia-X, Starptautiskā datu telpas asociācija un Eclipse fonds.

Vienkāršošana ir vērienīgs pasākums. Lai uzzinātu vairāk par Simpl, dodieties uz papildu jaunāko informāciju.

Lai saņemtu ieteikumus, lūdzam sazināties ar cnect-simpl@ec.europa.eu (NB! Paziņojumi saistībā ar notiekošajiem iepirkumiem tiks novirzīti uz attiecīgajiem kanāliem).