Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Rakstīt Eiropas valodā: atbalsts sistematizēšanai Eiropas audiovizuālajā nozarē

Divi sadarbības projekti saņems ES atbalstu audiovizuālo rakstnieku centru izveidei.

A group of people working together in an informal setting.

iStock Getty Images Plus

2021. gada jūlijā Komisija izsludināja pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus izmēģinājuma projektam “Raksāt Eiropai”. Mērķis ir atbalstīt Eiropas audiovizuālo nozari, lai sasniegtu augstu izcilības līmeni augstas kvalitātes dramatiskā satura izstrādē un rakstīšanā, palielinot to radošo talantu prasmes, kuri strādā ar fikciju sērijām, un veicinot spēcīgu un daudzveidīgu komandu veidošanos.

Lai sasniegtu šo mērķi, uzaicinājums atbalstīs projektus, kas atvieglos radošus centrus, kuri darbosies kā talantu paātrinātāji vai inkubatori. Ieinteresētie konsorciji tika aicināti iepazīstināt ar inovatīvām metodēm, lai atlasītu un vadītu talantīgus rakstniekus no konceptualizācijas līdz faktiskai fikciju sēriju projektu sagatavošanai un iespējamai partneru piemeklēšanai ar pircējiem.

Abi atlasītie projekti saņems 70 % ES līdzfinansējumu 16 mēnešu laikā, sākot no 2022. gada vasaras.

Eiropas Rakstnieku klubs

Eiropas Rakstnieku kluba (EWC) mērķis ir rosināt un atvieglot sadarbību starp Eiropas TV seriālu radītājiem, rakstniekiem, raidorganizācijām un producentiem, lai veicinātu radošumu un oriģinalitāti. Vispārējais mērķis ir veicināt tādu jaunu oriģinālo ideju radīšanu, kas sniedzas pāri valstu un Eiropas robežām un kam ir potenciāls ātri piekļūt tirgiem, tādējādi konkurējot ar saturu no globālajiem straumētājiem.

Šajā nolūkā EUP izveidos nozares profesionāļu Eiropas tīklu. Tā ieviesīs jaunas metodes stāstu radīšanai, organizējot īpaši pielāgotas zābaku nometnes, kuru pamatā ir kolektīvie un sadarbības procesi. Projekts nodrošinās sadarbību ne tikai dažādās rūpniecības jomās un vērtību ķēdes daļās, bet arī pāri valodu robežām, kas ir auglīgs pamats veiksmīgiem kopražojumiem.

Konsorciju veido partneri no 4 reģionālajiem reģioniem visā Eiropā:

  • Ziemeļvalstu centrmezgls, ko pārstāv Dānijas Nacionālā filmu skola, kas atrodas Kopenhāgenā un aptver Dāniju, Zviedriju, Norvēģiju, Somiju un Islandi.
  • South Hub, ko pārstāv AGADIC, kurš atrodas Galisijā un aptver Spāniju, Portugāli, Itāliju un Franciju.
  • Austrumu centrs, ko pārstāv Igaunijas Kino institūts un kas atrodas Tallinā un pārstāv Baltijas valstis.
  • Rietumu centrmezgls, ko pārstāv Screen Ireland, kurš atrodas Dublinā un aptver Īriju.

Katrs centrs sekmēs vienu zādzību nometni, vai nu veicinot idejas, veicinot koncepciju vai stimulējot raidorganizācijas, un atvieglos meistarklases vietējai rūpniecībai, ar kopīgās tīmekļa vietnes starpniecību sniedzot straumētu informāciju visai Eiropas rūpniecībai.

ES atbalsts: 1 miljons euro

Radošā saikne

Projekta mērķis ir izveidot hibrīdu un inovatīvu ideju laboratoriju rakstniekiem un producentiem ar nosaukumu The Creative Connection. Tās mērķis ir stiprināt jaunus un pieredzējušus talantīgus talantīgus speciālistus Eiropā, paaugstināt augstas kvalitātes seriālu kvalitāti un dalīties zināšanās un speciālajās zināšanās. Šajā nolūkā producēšanas uzņēmumu konsorcijs izsludinās uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par jauniem un pieredzējušiem talantīgiem talantiem televīzijā un filmu rakstīšanā ES.

Atlasītos speciālistus iedvesmos citi dalībnieki, nozares profesionāļi un citu jomu eksperti, kas var paplašināt savu redzējumu. Visizplatītākie rakstnieki un producenti arī konsultēs jaunos profesionāļus, daloties pieredzē šajā nozarē.

Lemming Film (Nīderlande) vadībā konsorcijā ietilpst Razor Film (Vācija) un Haut & Court TV (Francija), un to vadīs ciešā sadarbībā ar citiem “The Creatives” dalībniekiem un ar Le Groupe Ouest (Francija) atbalstu.

ES atbalsts: EUR 700,000